Frågor och svar om Legal Entity Identifier (LEI)

 1. Vad är LEI? 
  En global identifieringskod för företag och andra juridiska personer i Sverige.
   
 2. Vem behöver LEI? 
  Företag och andra juridiska personer som vill köpa eller sälja värdepapper. LEI är även krav, redan från november 2017, för det företag som vill handla i ett derivat, ställa ut eller stänga en position. När det gäller derivat måste även LEI-koden vara förnyad d.v.s. den årliga avgiften ska vara betald.
   
 3. Vem behöver inte LEI?
  Fysiska personer och dödsbon behöver inte en LEI. Företag som inte behöver köpa eller sälja värdepapper behöver inte en LEI. Handel med fondandelar, som inte handlas på en marknadsplats, omfattas inte av LEI kravet.
   
 4. Vad händer om mitt företag inte har en LEI? 
  Företaget kan inte köpa eller sälja värdepapper från den 3 januari 2018. Företag som har derivatpositioner kan vare sig öka eller stänga sina derivatpositioner.
   
 5. Hur får mitt företag en LEI?
  Företaget ansöker om en LEI-kod hos en utfärdare eller agent för utfärdare en s.k. Local Operating Units, LOU. Dessa kan hittas på https://www.gleif.org/en En agent som tillhandahåller ett ansökningsförfarande på svenska är https://sv.nordlei.org. Även Bloomberg är behjälplig https://lei.bloomberg.com/  
 6. Vad kostar det att skaffa en LEI?
  Det varierar beroende på vilken leverantör man vänder sig till. 
   
 7. Vem kan/bör ansöka om en LEI?
  Alla företag och andra juridiska personer kan ansöka om en LEI. De företag som vill kunna handla värdepapper från och med den 3 januari 2018 bör ansöka om LEI. 
   
 8. Kan mitt företag sälja mina värdepapper utan LEI?
  Det är inte möjligt efter den 2 januari 2018 – bara fondandelar som inte handlas på en marknadsplats kan köpas eller säljas efter den 2 januari.
   
 9. Kan mitt företag använda samma LEI för alla affärer med värdepapper? Hos alla banker?
  Ja
   
 10. Behövs LEI för alla värdepapper?
  Ja, för alla värdepapper som handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform eller har värdepapper, korgar eller index med värdepapper handlade på dessa marknadsplatser som underliggande. I princip är det bara traditionellt fondsparande som är undantaget.
   
 11. Behöver mitt företag LEI för att teckna aktier i en nyemission? 
  Ja om värdepapperet handlas på en reglerad marknad (börs) eller handelsplattform (MTF) och det är en emission utan företrädesrätt. 
   
 12. Behöver mitt företag LEI för att köpa eller sälja fondandelar?
  Ja om fonden är börshandlad s.k. ETF:er. 
   
 13. Behöver mitt företag som har en kapitalförsäkring skaffa en egen LEI-kod för att kunna handla med finansiella instrument via sin kapitalförsäkring
  Nej, en juridisk person måste inte skaffa en LEI-kod enbart på grund av att den har en kapitalförsäkring. Det är försäkringsbolaget som är formell ägare till de finansiella instrument som har placerats inom försäkringen.
   
 14. Var hittar mitt företag en lista på allas LEI koder?
  https://www.gleif.org
   
 15. Vart kan jag vända mig med frågor om LEI?
  Fråga din bank eller värdepappersbolag.
   
 16. Varför krävs en LEI-kod av alla företag för att handla med värdepapper?
  Under finanskrisen framkom att det fanns behov att veta vem man gjort affärer med. Lehman hade 3500 dotterbolag – och det var inte alltid självklart vilket av dessa som man gjort affär med. Mot bakgrund av dessa erfarenheter bestämde G20 att globala organisationsnummer skulle införas och ett system för detta har utvecklats och styrs av Financial Stability Board. Inom EU beslutades först att alla företag som göra derivat-affärer ska ha en LEI-Kod (EMIR). Sedan anges i MIFIR art 26 (6) att alla företag som gör affärer med värdepapper som handlas på en marknadsplats ska ha en LEI för att affärerna ska rapporteras under denna särskiljande och gemensamma kod.
   
 17. När bör mitt företag ansöka om LEI för att säkert ha en till årsskiftet?
  Eftersom många förväntas söka LEI i anslutning till årsskiftet är rekommendationen att vara ute i god tid dessförinnan. >
   
 18. Krävs LEI för månadssparande i fonder?
  Nej
   
 19. Krävs LEI om företaget enbart har kontanta medel insatta på bank (inlåning)?
  Nej då behövs inte en LEI. 
   
 20. Omfattas även enskilda firmor av kravet på LEI?
  Ja, om den enskilda firman gör affärer i derivatprodukter och omsätter mer än 3 miljoner kronor per år. 
   
 21. Går det att ansöka om LEI efter årsskiftet?
  Ja, räkna dock med längre handläggningstid runt årsskiftet.
   
 22. Var hittar jag ansökningshandlingar?
  Alla organisationer som kan utfärda en LEI finns på http://www.leiroc.org. Hos dessa organisationer kan man ansöka om en LEI genom att fylla i ett webformulär. Det finns även en svensk websida https://sv.nordlei.org. Man behöver inte vända sig till ett svenskt företag för att ansöka om en LEI. Ett exempel är https://lei.bloomberg.com/
   
 23. Gäller kravet på LEI företag i alla länder?
  Ja, det gäller för alla företag som vill handla värdepapper inom EU/EES.
   
 24. Krävs LEI vid förfall av aktieindexobligationer, obligationer el motsvarande? 
  Det är inget krav på LEI om obligationen går till vanligt förfall, då rapporteras inte transaktionen. Men om en obligation säljs i förtid måste det finnas LEI.
   
 25. Ändras LEI år för år?
  LEI är konstant och förändras inte.
   
 26. Behöver LEI förnyas?
  Enligt reglerna ska LEI förnyas årligen. För den kund som bara köper och säljer t ex aktier och obligationer får det dock för närvarande inga konsekvenser om det inte sker en förnyelse. Däremot behöver den kund som gör derivataffärer förnya sin LEI en gång om året.
   
 27. Varför ska det finnas LEI-nummer när vi har organisationsnummer i Sverige?
  Kravet på LEI är en konsekvens av ett G20 beslut 2009 att reformera värdepappersmarknaderna och införa en global obligatorisk identifierare för juridiska personer. Alla företag som har en LEI kan återfinnas på https://www.gleif.org
   
 28. Vem är det som tar ut kostnaden för ett LEI-nummer?
  Det är LEI-utfärdaren som tar ut kostnaden. Det kunden betalar för är den administration som krävs för att kontrollera företagets uppgifter och registrera LEI-numret.
   
 29. Var kan jag läsa mer om LEI?
  Den europeiska tillsynsmyndigheten, ESMA, har tagit fram en egen FAQ 
  Svenska Finansinspektionen har också skrivit om LEI