Chris standing up holding his daughter Elva

Låneskydd

Låneskyddet betalar dina månadskostnader för ditt bolån om något skulle hända dig. Med låneskydd har du en försäkring för dina kostnader för bolånet om något oförutsett skulle inträffa.

En försäkring för ditt bolån

Observera att produkten Låneskydd är stängd för nyteckning.

Låneskydd är en försäkring för ditt bolån som betalar lånets månadskostnader om du skulle bli arbetslös eller inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Försäkringen kan också innefatta ett livskydd som utbetalas vid den försäkrades bortgång och ger efterlevande möjlighet att lösa hela eller delar av den försäkrades lån.

Det finns två olika varianter av låneskydd:
  • Låneskydd Inkomst som skyddar vid inkomstbortfall
  • Låneskydd Liv som skyddar vid dödsfall.  
Låneskydd Inkomst

Försäkringen betalar lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan du klara inkomstbortfallet under den period då du inte har någon inkomst.

Hur fungerar Låneskydd Inkomst?
Låneskyddet gäller om du inte kan arbeta på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada, sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Skyddet gäller även psykisk ohälsa som stressrelaterade besvär, vilket de flesta låneskydd inte omfattar. Efter 30 dagar går försäkringen in och betalar ränta och amortering upp till 15 000 kronor per månad i max 18 månader. Försäkringen omfattar även arbetslöshet och sjukskrivning på deltid. 

Låneskydd Liv

Låneskydd Liv betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall. Det ger en ökad trygghet och gör det möjligt för familjen att bo kvar i bostaden.

Hur fungerar Låneskydd Liv?
Låneskyddet ersätter lånebelopp upp till 3 miljoner kronor. Ersättningen från försäkringen går direkt till kreditgivaren som löser lånet. Försäkringen gäller tills du fyller 70 år.

Låneskydd Liv med förmånstagare
Har du valt Låneskydd Liv med förmånstagare tillfaller pengarna en förmånstagare istället för att lösa lånet. Det kan vara en extra trygghet om du har särkullsbarn eller är sambo. Försäkringen fungerar i övrigt precis som Låneskydd Liv: anslutningskrav, huvudsakliga villkor, premier och provision, är detsamma för Låneskydd Liv och Låneskydd Liv med förmånstagare.

Anmäl skada

Läs mer och anmäl skada, för dig som har Låneskydd, genom att klicka på knappen nedan eller skriv ut dokumenten som finns i högerspalten, fyll i och skicka in dem.