Rapporter för delår

Halva årets resultat.

En delårsrapport är som namnet antyder en rapport för en del av året, och i vårt fall för halva året.