Sparbanken Syd förbereder sig för att hjälpa kunder ställa om

- rapporterar med utgångspunkt i TCFD:s ramverk för fjärde året i rad

Som sparbank och finansiell aktör har vi möjlighet att påverka hållbarhetsområdet i vår region genom beslut kring kreditgivning, återinvestering av överskottet via vår stiftelse, liksom hur vi agerar som arbetsgivare.

- Än så länge finns det ingen rapporteringsplikt av TCFD i Sverige, men vi ser att bankens hållbarhetsarbete förbättras i och med att vi lär oss mer om ramverket och därigenom de affärs- och omställningsmöjligheter förknippade med att vi och våra kunder förstår klimatets påverkan på vår affär, säger Henrietta Hansson, VD på Sparbanken Syd. Vi ser TCFD-redovisningen som en väsentlig del av den framtida hållbarhetsrapporteringen varför vi har valt att för fjärde året i rad redovisa och utveckla vår rapport med utgångspunkt i TCFD-ramverket, fortsätter Henrietta Hansson.

Utifrån de klimatrisker vi står inför och det arbete som samhället måste göra för att bryta den negativa trenden gällande bl.a. utsläppsnivåer, pågår en omställning i näringslivet som hela tiden ökar i takt. Årets rapport belyser några av de fysiska risker som banken och våra kunder står inför till följd av detta.

För Sparbanken Syd är Klimatrapporten ett komplement till de utbildningsinsatser vi gör inom banken för att öka företagsrådgivarens förståelse om klimatrelaterade risker i bankens kundaffär. Bankledningen är övertygad om att hållbarhet och god riskhantering är att likställa med långsiktig affärsplanering, och rapporten hjälper vår organisation att prioritera och planera framåt.

- Vi ser rapporten som en bra metod att öka kunskapen kring fysiska klimatrisker, och att den ger en bra utgångspunkt i arbetet med att se möjligheter framåt – både för vår egen verksamhet och för våra företagskunder. I dialogen med kund kan vi med dessa insikter bli ännu mer relevanta i samtalen om företagarnas framtid där risker som tidigare inte varit kända för oss nu finns att ta hänsyn till, avslutar Johanna Stridh, chef hållbarhet, affärsutveckling och kommunikation på Sparbanken Syd.

I rapporten beskriver Sparbanken Syd det pågående arbetet med att integrera vår syn på och analys av hållbarhets- och klimatrisker i styrningen, riskhanteringen och produktutbudet – såväl internt som tillsammans med kund. Genom att identifiera metoder och verktyg för detta bidrar vi till omställningen mot ett hållbart samhälle. Att vi är med på denna resa finns det en stor stolthet över och Sparbanken Syd är angelägna om att fortsätta på inslagen väg.

Klimatrapport