P27 drar tillbaka sin licensansökan

P27 har dragit tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen på grund av ändrade förutsättningar för P27:s planerade verksamhet. P27 kommer omvärdera initiativets inriktning och omfattning.

Ägarbankerna kommer fortsätta att ta fullt ansvar för den svenska betalningsinfrastrukturen. Bytet till ett nytt filformat i ISO20022-standarden fortsätter enligt plan och påverkas inte av den här förändringen.

Du hittar mer information på:

P27 Nordic Payments webbplats. P27 Nordic Payments nordicpayments.eu

Svenska transformationsprogrammets webbsida. Bankinfrastruktur - Transformationsprogrammet bankinfrastruktur.se