Oro kring amerikanska banker

Just nu upplever marknaden en omfattande oro då ett antal amerikanska banker och finansföretag med kopplingar till teknologisektorn drabbats av finansiella problem. Amerikanska myndigheten för bankövervakning har samtidigt satt in snabba och kraftfulla åtgärder vilket är viktigt för att säkra den finansiella stabiliteten. I helgen meddelades att bankerna Silicon Valley Bank och den New York baserade banken Signature Bank tas över av amerikanska myndigheter som också garanterar alla kunders insättningar i bankerna. Inga sparare i bankerna kommer alltså att förlora sina insatta pengar utan kostnaden för att rädda bankerna bärs i stället av aktie- och obligationsägarna samt av den stabilitetsfond som alla amerikanska banker årligen betalar in avgifter till.

Även om det globala finansiella systemet är internationellt sammankopplat så bedöms händelsen i amerikanska banker inte ha någon omedelbar påverkan på europeiska eller svenska banker. Likväl följer Svenska Finansinspektionen situationen noga och har beredskap att agera ifall exempelvis likviditetsåtgärder skulle behövas. FI understryker samtidigt i ett pressmeddelande nu på måndagen att Regelverken för banker i Sverige och EU ser klart annorlunda ut jämfört med i USA. Europeiska banker omfattas generellt av hårdare regelkrav i syfte att garantera just goda likviditetsbuffertar och stabila balansräkningar.

I oroliga tider kan det kännas tryggt att veta att Sparbanken Syd inte bedriver internationella bankaffärer, och banken lånar heller inga pengar på de internationella kapitalmarknaderna. Vår verksamhet finansieras främst genom inlåning från bankens kunder och via marknaden för svenska bankobligationer.