Nu höjer vi sparräntorna igen

Idag höjer vi våra sparräntor, vilket var för andra gången på några månader. På t.ex. vårt Sparkonto Österlen – det vanligaste kontosparande för privatpersoner – höjs räntan med 0,50 procentenheter till 1,50 procent. På bankens Barnsparkonto är den nya sparräntan from. idag 1,80 procent, vilket också det är en höjning med 0,50 procentenheter. Nu hoppas vi på ett positivt gensvar hos kunderna.

Under vintern har vi välkomnat många nya spara-kunder till oss vilket visar på det intresse för buffertsparande som vi sett i marknaden. Att spara men samtidigt veta att man snabbt och enkelt kan komma åt sina pengar om de behövs för att hantera någon oförutsedd utgift är viktigt för många, berättar Johanna Stridh, affärschef på Sparbanken Syd.

När vi tittar på tillgänglig statistik över de svenska hushållens sparabeteenden kan vi utläsa att många sätter undan pengar på sparkonton idag, vilket är en trend som vi sett under hela förra året. Närmare 8 av 10 svenskar har ett månadssparande av något slag. Detta enligt SCB:s Sparbarometer.

Läs gärna mer om våra sparkonton här.

Samtliga sparkonton hos Sparbanken Syds omfattas av den statliga insättningsgarantin*.

 

* Sparbanken Syds sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Sparbanken Syd med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.