Humlamaden tilldelas EkonomihälsaPriset 2023

Sparbanken Syds årliga EkonomihälsaPris tilldelas i år Humlamaden utanför Veberöd för deras värdefulla insatser, för att med hjälp av natur och djur förebygga och behandla de som är utsatta för stress- och ångestproblematik.

Priset har som syfte att lyfta och stödja initiativ som främjar en god ekonomihälsa i Skåne. Årets tema är Hållbar tillväxt till förmån för ökad självförsörjning och med hållbar tillväxt syftas på miljömässig, social och ekonomisk tillväxt som på ett eller flera sätt bidragit till ökad självförsörjning.

Årets EkonomihälsaIndex har visat att andelen som dragit ned, eller helt slutat spara pengar har ökat till att omfatta tre av tio skåningar och att nästan lika många svarat att det ekonomiska läget har påverkat deras mående negativt.

Såväl årets tema som statistik hämtat från årets EkonomihälsaIndex visar tydliga synergier av hur viktigt det är att främja den psykiska hälsan. Av den anledningen tilldelas årets EkonomihälsaPris en aktör som under mer än 20 års tid har arbetat med och utvecklat en behandlingsmodell som är baserad på aktuell forskning, för att förebygga och behandla så att man ges möjligheten att vända sin situation och återvända till ett friskt liv.

- Att alla ges möjlighet att kunna leva ett hållbart liv, och därmed ha en god ekonomihälsa, är för oss på Sparbanken Syd en självklarhet och något som vi arbetar aktivt med dagligen. I takt med att samhället hårdnar och den psykiska ohälsan ökar bland främst unga personer, ser vi ett tydligt område där behovet är stort för att öka självförsörjningen och ge förutsättningar för att kunna leva ett självständigt och hållbart liv. Därför känns det extra bra och viktigt att dessa pengar tilldelas en aktör som når ut till så pass många i behov av stöd, säger Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd.

Sparbanken Syds EkonomihälsaPris är en check på 100 000 kronor och delades ut i samband med EkonomihälsaDagen som arrangerades den 15 november på Ystad Teater.

Juryns motivering i valet av vinnare av 2023 års EkonomihälsaPris
I naturen får våra sinnen vila och när stressen sänks ökar motivation och inlärning. I ett samhälle där allt fler unga mår psykiskt dåligt behövs aktörer som jobbar för att förebygga och behandla de som är utsatta för stress- och ångestproblematik.

Årets vinnare har under mer än 20 års tid arbetat med och utvecklat en behandlingsmodell som är baserad på aktuell forskning. Det autonoma nervsystemet, där ångest sitter, kan inte påverkas av vilja eller tankar. Att få rätt hjälp avgör hur lång läkningsprocessen blir och genom att fokusera på en behandling som når individen via kropps- och sinnesupplevelser uppnås goda resultat. Många som drabbats av utmattningssyndrom, ångest och depression kan efter behandling återvända till ett friskt liv med arbete och studier. Naturen, djuren och personalen hjälper till att på ett lugnt, lustfyllt och kravlöst sätt bygga upp livsglädje, självkänsla och tilltro.

Vinnaren, med verksamhet precis utanför Veberöd, är Humlamaden.

Juryn bestod av:
Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
Johanna Stridh, Chef Hållbarhet, Affärsutveckling samt Kommunikation & Marknad
Ulrika Dieroff, Chef Affärsservice Sydsvenska Handelskammaren


Läs mer om EkonomihälsaPriset

Läs mer om EkonomihälsaIndex

Läs mer om ekonomihälsa