Pensionens delar

Pensionssystemet består av flera olika delar som tillsammans bidrar till hur stor din framtida pension blir. Genom att göra några aktiva val har du möjlighet att påverka din ekonomi som pensionär.

Allmän pension

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Den allmänna pensionen består av två delar:

  • Inkomstpension
  • Premiepension

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen.

Det finns också en Garantipension som ingår i den allmänna pensionen för den som haft låg eller ingen inkomst.

Premiepension - PPM

Varje år sätts 2,5 % av din inkomst av till premiepensionen. Det är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill att den ska placeras. Vill du veta mer eller få hjälp med din premiepension så kontakta din rådgivare.

Tjänstepension

De flesta har genom sin anställning rätt till avtalspension, även kallad tjänstepension.

Hur stor avtalspensionen blir beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. Men du har också möjlighet att själv påverka den genom att välja hur en del av dessa pengar ska förvaltas. Sparbanken Syd kan hjälpa dig med detta.

Eget sparande i Investeringssparkonto (ISK) istället för IPS

Regeringen har tagit beslut om att slopa avdragsrätten 2016. Det särskilda tilläggsutrymme som finns för anställda som helt saknar pensionsrätt i sin anställning och för skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kommer att finnas kvar.

För att undvika dubbelbeskattning när avdragsrätten minskar rekommenderar banken att man lägger om sitt sparande från IPS till ett sparande på Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Vad du väljer är beroende av ditt framtida behov av dina sparmedel (förmånstagare, utbetalning under begränsad tid m m).

Investeringssparkonto är ett enkelt sätt att spara på med möjlighet till sparande i flera olika placeringsformer. I en kapitalförsäkring finns möjligheten att koppla till riskskydd som kan skydda ditt sparande om du skulle bli sjuk och du kan välja förmånstagare.

Det kapital du sparat berörs inte av den ändrade avdragsrätten. De insatta medel du har i din IPS går under samma regler som tidigare.

Läs mer om Investeringssparkonto

Är du osäker på vad du ska göra kontakta oss på banken.