Chris standing up holding his daughter Elva

Avgift för att växla valuta

Räkna ut valutaväxlingsavgiften för ditt köp. Vill du se vilken valutaväxlingsavgift du betalade för ett specifikt köp så kan du enkelt räkna ut det.

Valutaväxlingsavgift

Räkna ut valutaväxlingsavgiften för ditt köp

Vill du se vilken valutaväxlingsavgift du betalade för ett specifikt köp så räknar du enkelt ut valutaväxlingsavgiften på Visas sida, välj datum* för transaktionen och addera bankens valutaväxlingspåslag. Observera att uträkningen kan skilja sig från vad som dras från ditt konto. Detta beror på att Visa använder växelkursen som gäller vid det tillfället transaktionen kommer Visa till handa vilket inte alltid är samma datum som själva transaktionen äger rum. 

Räkna ut din Valutaväxlingskurs för ett visst köp

Valutaväxlingsavgift – ökad transparens

På köp som görs i annan valuta än SEK använder sig Sparbanken Syd av Visas växelkurs plus bankens valutaväxlingspåslag. Valutaväxlingspåslaget läggs på enligt gällande prislista, f n 1,5%. Valutaväxlingsavgiften redovisas i relation till ECBs valutaväxlingskurser för att du enklare kunna jämföra andra banker och instituts valutaväxlingsavgifter och därmed ge ökad transparens på prissättningen av valutaväxlingar.

Jämförelse mellan banker och andra företags valutaväxlingsavgifter

För att tydliggöra prissättningen och för att kunna göra en jämförelse mellan banker och andra företag som tillhandahåller kort visas ett exempel på uträkning av valutaväxlingsavgifter i relation till den Europeiska Centralbankens (ECB) valutaväxlingskurser. Sparbanken Syd använder en fluktuerande växelkurs och redovisar ett procentuellt påslag i förhållande till ECB kurs.

Exempel på uträkning för valutaväxlingsavgift i förhållande till ECBs valutakurs

  • ECB:s referensväxelkurs för Euro den dagen du gör köpet: 10.5523
  • Visas växelkurs vid det tillfälle under dagen som transaktionen kommer Visa tillhanda: 10.5758
  • Kursdiff: +0,0235
  • Sparbanken Syds valutaväxlingspåslag: 1,50%
  • Fluktuerande valutaväxlingspåslag: 1,72%*

Påslaget på 1,72% kan användas för att jämföra andra bankers och kortutgivares påslag i förhållande till ECBs kurs. Mer information om andra bankers eller kortutgivares valutaväxlingsavgifter hittar du hos respektive kortutgivande företag.

* Uträkning: 0,0235/10,5523=0,002227+0,0150=0,017227

Fluktuerande valutaväxlingspåslag i förhållande till ECB:s valutaväxlingskurs= (Visa-ECBs valutakurs)/ECB valutakurs= (X + Sparbanken Syds valutaväxlingspåslag)

Jämför växelkursen du fick med ECBs valutaväxlingskurs