Frågor och svar om Borgo bolån

Vår kreditgivare för ditt/dina bolån är Borgo AB (publ) – ett svenskt hypoteksbolag som Sparbanken Syd är delägare i.

Även om Borgo står som kreditgivare för ditt/dina bolån är Sparbanken Syd din bank och det är med oss du kommer att ha kontakt med. Här nedan hittar du några frågor och svar om detta. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på tel 0411-82 20 00.

 

Det blir ingen skillnad. Du är fortfarande kund i Sparbanken Syd och det är med oss du har all kontakt.

I internetbanken återfinns bolånet under ”Meny” och ”Hypotekslån”. I din mobilbank ser du ditt bolån under ”Konton & Lån” och därefter ”Hypotekslån”. Använder du fortfarande vår gamla internetbank kommer du att se informationen under ”Låna” och ”Låneöversikt”.

Ett svenskt hypoteksbolag som Sparbanken Syd sedan februari 2022 är delägare i. I ett hypoteksbolag kan man låna upp till 85% av värdet på sin bostad.

Lånebetalningarna dras från ett och samma konto då det är ditt (kundens) personnummer som styr vilket konto som väljs och inte ett enskilt lånenummer. Vill du använda olika konton för dina lånebetalningar kan du istället lägga en stående överföring i god tid före sista betalningsdag från dina konton som du vill använda, till kontot som är anmält för autogirodragningen.

Du kommer till en början att få dina avier med vanlig post, men ett arbete pågår för att de framöver ska komma i internetbanken. 

Vi kommer i god tid inför villkorsändring att skicka hem ett brev till dig.

Din kontaktväg är till oss på Sparbanken Syd och det är med oss du har all kontakt.

På ditt kontoutdrag kommer du att se texten Autogiro SpbSyd bolån, när autogirot har dragits från ditt konto.

Kolla på avin som du fått postalt så ser du förfallodagen där.

Om betalning ej kan utföras på förfallodag kommer ytterligare två försök att göras (tre efterföljande dagar). Därefter måste manuell inbetalning ske, kontakta då banken för betalningsinstruktioner.

Ja, kontakta banken för vidare handläggning.