Chris standing up holding his daughter Elva

Betala av på ditt lån

Har du koll på ränta och amortering? När du betalar av på ditt bolån betalar du både ränta och amortering. Amortering är avbetalningen på ditt lån.

Amortering

När du betalar av på ditt bolån betalar du både ränta och amortering. Amortering är det du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. En högre amortering gör att räntekostnaderna också minskar eftersom de baseras på hur stort lån du har. Så genom att amortera mer på lånet kan du få ner dina räntekostnader och därmed din totala månadskostnad på ditt bolån.

Amorteringskrav

Amorteringskraven innebär att:

  • Bolån mellan 50-70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar 1 % av det totala lånebeloppet.
  • Bolån över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp som motsvarar 2 % av det totala lånebeloppet.
  • Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt ska du även amortera 1 % av det totala lånebeloppet per år.

Det innebär alltså att beroende på hur mycket du lånar i förhållande till din bostads värde och din inkomst kan du behöva amortera 1-3 % av det totala lånebeloppet per år.

Om ditt bolån motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde är det valfritt att amortera.

Om du tar bolån för att finansiera en nyproducerad bostad och du är den första som bor där kan du få amorteringsfrihet under de första fem åren.

Vad gäller om jag vill flytta mitt bolån till Sparbanken Syd?

Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram det amorteringsunderlag som vi behöver för att kunna erbjuda samma villkor. Här kan du ansöka om att flytta ditt bolån till oss.

Kan jag värdera om min bostad och sänka amorteringen?

Har du tagit bolån efter 1 juni 2016 är bostadens värde (amorteringsgrundande värde) låst i fem år. Efter dessa fem år kan du värdera om bostaden och amorteringskravet räknas om.

Du får även göra en omvärdering utan att det har gått fem år, ifall det skett en avsevärd förändring av värdet på bostaden som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det måste vara en omfattande renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Enbart en renovering av ett kök eller badrum, en tillbyggnad av en balkong eller att du byggt en carport innebär inte en sådan avsevärd förändring som ger dig rätt till en omvärdering.

Kontakta vårt Kundcenter 0411-82 20 00 eller din rådgivare om du vill se över ditt amorteringskrav.