Kreditbetyg/rating

Sparbanken Syd åsätts ett kreditbetyg av ratinginstitutet Moody's. Betyget är betydelsefullt för bankens upplåning på kapitalmarknaderna. Ett bättre kreditbetyg medför lägre upplåningskostnader.

Läs bankens nuvarande kreditanalys under länken nedan.

Moody’s Credit Opinion April 2024