Chris standing up holding his daughter Elva

Bli ett hållbart företag

Goda råd om hållbarhet och tips om finansiering. Du som företagare kan göra mycket för att öka ditt företags effektivitet och avkastning samt minska miljöpåverkan.

Kom igång med hållbart företagande

Det finns mycket du som företagare kan göra både för att öka ditt företags effektivitet och avkastning samtidigt som ni minska er miljöpåverkan. Små förbättringar, ett internt fokus på hållbarhetsfrågor och vetskap om olika investeringsstöd som finns att söka är en bra start.

Komma igång med hållbart företagande

Vad gör ni i dag som är positivt eller negativt ur hållbarhetssynpunkt? På verksamhet.se hittar ni tips som kan hjälpa er att komma igång.  

Energimyndigheten

På Energimyndighetens webbplats hittar ni er kommunala energi- och klimatrådgivare. Du kan även få information om hur ditt företag kan effektivisera energianvändningen. Energimyndigheten stöttar också nya företag inom miljöteknik.

Swedish Cleantech

Swedish Cleantech är den officiella samlingsplatsen för svensk kompetens och lösningar inom miljöteknikområdet. Du som är företagare inom miljöteknik har möjlighet att här registrera ditt företag och kostnadsfritt marknadsföra miljötekniklösningar till potentiella köpare och investerare nationellt och internationellt.

CSR Sweden

CSR Sweden är ett företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Nätverkets främsta uppgifter är att inspirera företagen i arbetet med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv och politiker.

Vill du hitta finansiering för att utveckla ditt företag i en hållbar riktning?

Här har vi samlat relevanta aktörer, för att underlätta för dig som företagare.

 • Klimatklivet - stöd för lokala klimatinvesteringar. Vill ditt företag minska klimatpåverkan men saknar tid och resurser? Till och med år 2020 satsar staten 700 miljoner kronor om året för att stödja investeringar i Sverige som effektivt sänker våra växthusgasutsläpp. Alla organisationer kan söka stödet och det ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå, alltifrån byte av er gamla panna till större investeringar i er verksamhet.
   
 • Energimyndigheten erbjuder lån till företag inom energiområdet, dels för utveckling av teknik, dels för tillväxt.
   
 • Naturvårdsverket erbjuder dig som företagare projektfinansiering genom EU-kommissionens finansiella instrument för miljö och klimat, LIFE.
   
 • Nordiska miljöfinansieringsbolaget är en internationell finansieringsinstitution som erbjuder lån och investerar kapital i företag.
   
 • Nordiska projektexportfonden erbjuder villkorslån till förstudier i samband med internationalisering där positiva miljöeffekter kan skapas.
   
 • Nordic Climate Facility erbjuder bidrag till nordiska företag och organisationer för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer.
   
 • Vinnova stödjer små och medelstora företag genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd.