Vi är med – tar tydlig roll i Ystad Summit 2023

För andra året i rad är vi på Sparbanken Syd med som huvudsponsor till arrangemanget Ystad Summit. Ystad Summit är en politiskt oberoende mötesplats där dialog och oväntade möten sker. Här samlas aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv för att diskutera det som berör och påverkar vår del av landet - nu och framgent.

Som huvudpartner är vi med och tryggar grunden för Ystad Summit som forum/arena, samtidigt som vi bidrar till att bygga en långsiktighet i att skapa en tillgänglig och återkommande mötesplats för viktiga samhällsfrågor i sydöstra Skåne.
Att vara med att skapa en regional arena där idéer föds, kontakter knyts och beslut fattas är oerhört spännande och inspirerande. Vi ser fram emot två intressanta dagar i september.

Vill du veta mer om Ystad Summit – läs gärna mer här.

Vill du veta mer om vårt engagemang – hör av dig till vår projektledare tillika HR-chef Jessica Malm på jessica.malm@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se.