Sparbankens Syds delårsrapport för juni 2023

Bankens resultat har utvecklats positivt och uppgår till 51,5 miljoner före skatt (23 mkr 2022). Resultatförbättringen är främst kopplat till räntenettot och de högre marknadsräntorna samtidigt som provisionsnettot minskar något.

- Genom en stärkt intjäning och en förbättrad kapitalrelation står vi starka och väl rustade att möta och stötta våra kunder i en utmanande tid med hög inflation och en försvagad konjunktur. Vårt koncept med ekonomihälsa med fokus på hållbar konsumtion och sunt sparande blir än mer relevant i utmanande tider, säger bankens VD Henrietta Hansson.

Pressrum

Delårsrapport