Chris standing up holding his daughter Elva

Bli svårlurad!

Det är lätt att bli svårlurad och alla kan bli det. Ring din bank eller en närstående och berätta vad som hänt – sök hjälp och stöd hos någon du litar på.

Bli svårlurad du också

Lägg på luren, logga inte in och lämna aldrig ut personliga uppgifter. Det är huvudbudskapen i den nya informationskampanjen Svårlurad! som nu går i hela landet för att förhindra att fler människor utsätts för bedrägerier via telefonen.

Allt fler människor utsätts för bedrägerier som har utvecklats till att bli ett växande samhällsproblem. Därför har Sveriges banker tagit initiativ till en gemensam informationskampanj för att uppmärksamma problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående mot bedrägerier. Initiativet Svårlurad! syftar till att alla ska bli just det – Svårlurade.

Därför är det viktigt

Bedragarna riktar systematiskt in sig mot de äldre och mest sårbara i samhället. Många av aktörerna bakom bedrägerierna har direkt koppling till grov organiserad brottslighet. Med initiativet Svårlurad! vill Sveriges banker sprida kunskap och information om hur man bäst skyddar sig mot bedrägerier, och samtidigt ge verktyg till närstående att hjälpa dem i sin närhet. Fråga din bank om säkerhet och hur du undviker att bli lurad. Det finns inga dumma frågor.

Enade för ett tryggare samhälle

Svårlurad! är ett bankgemensamt initiativ från Sveriges banker och Svenska Bankföreningen med syftet att motverka organiserad bedrägeribrottslighet som blivit ett allvarligt samhällsproblem. Genom att öka uppmärksamheten och sprida kunskap om hur man ska agera om en bedragare ringer vill vi förhindra att fler blir utsatta för bedrägerier. Läs mer på svarlurad.se

Pressmeddelande

Läs vårt pressmeddelande om Svårlurad! Till nyheten