För mäklare

Samlad information från Borgo och Sparbanken Syd

Här kan du läsa mer om hur bolånekrediter hanteras på bästa sätt. Se infon här

Vi använder Tambur

Både Sparbanken Syd och bankens samarbetspartner Borgo är anslutna till Tambur och där kan vi sköta all administration och kommunikation mellan banken och dig som mäklare.

Här kan du läsa mer om Tambur.

Bolån till Sparbanken Syds kunder förmedlas i första hand till Borgo, men i vissa fall läggs lån direkt hos Sparbanken Syd. Kontrollera med köparen/kunden om det är Borgo eller Sparbanken Syd som ska bjudas in som köparbank.  För snabbare hantering av inbjudan som ska till Borgo, skriv ”Sparbanken Syd” i "Information" som går att skicka med vid inbjudan (detta eftersom lån till Borgo även förmedlas av andra distributörer än Sparbanken Syd).

Gör motsvarande kontroll med säljaren/kunden om det är Borgo eller Sparbanken Syd som ska bjudas in som säljarbank.

För dig som inte använder Tambur

Använder du inte Tambur och ska lösa lån hos Borgo kontaktar du lösengruppen på Ålandsbanken support via telefon 08-791 49 49 (Ålandsbanken är Borgos tjänsteleverantör).

Ska du lösa lån hos Sparbanken Syd kan du maila din förfrågan om lösenuppgifter på lån för privatpersoner. Svar lämnas normalt inom 24 timmar. Förmedlingsuppdrag och Mäklarförfrågan ska bifogas och mailas till maklare@remove-this.sparbankensyd.remove-this.se

För lösenuppgifter på företagslån ring tel 0411-82 20 77. Svar lämnas normalt därefter inom 2 bankdagar via mail.

För lösen av lån vid tillträden utanför Tambur samt lösen av företagslån ring tel 0411-82 20 77.