För dig som driver förening

Vi kan erbjuda flera tjänster som ger föreningen en god start och underlättar administrationen i vardagen.

Föreningar

För dig som driver eller företräder en ideell förening kan vi erbjuda flera tjänster som ger föreningen en god start och underlättar administrationen i vardagen. 

Baspaket

Se vårt Baspaket för enskilda firmor och ideella föreningar och vad det innehåller. Till sidan

Detta behöver du innan besöket

Paket hos Sparbanken Syd
En eller flera av föreningens firmatecknare ska vara kund i Sparbanken Syd och ha något av våra paket för privatpersoner.

Organisationsnummer
Innan ni besöker banken för att lägga upp föreningspaketet måste ni ansöka om ett organisationsnummer. Det gör ni hos Skatteverket. Läs gärna mer på www.skatteverket.se

Ring Kundservice
När ni erhållit ett organisationsnummer ringer ni vårt Kundcenter tel 0411-82 20 00 och bokar ett möte för att lägga upp ett föreningspaket.

Det här ska du ta med dig till banken

För att öppna banktjänster behöver du ta med dig följande:

 • Kopia på meddelande om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket.
 • Senast antagna stadgar. Av detta ska framgå:
 • När årsmöte (eller motsvarande medlemsmöte) senast ska hållas.
 • Hur styrelsen ska utses.
 • Hur styrelsen ska vara sammansatt.
 • Hur föreningens firma ska tecknas.
   
 • Protokoll från föreningsstämma eller konstituerande styrelsemöte. Av detta ska framgå:
 • Val av styrelseledamöter (med namn och personnummer). Har delar av styrelsen valts vid ett tidigare tillfälle ska även detta protokoll medtagas.
 • Styrelsens beslut om firmatecknare och eventuell fullmaktshavare.
 • Protokollet ska vara daterat, underskrivet och justerat. Kopian som tas med till banken ska vara bevittnad.
   
 • Legitimation
  Vi behöver en kopia från giltig legitimation för samtliga firmatecknare och användare av internetbanken. Om någon av dessa inte har möjlighet att följa med till banken ska en kopia på personens legitimation medtas. Kopian ska vara bevittnad av två personer.