Missa ingenting

Med jämna mellanrum planerar vi för lantbruksträffar runt om i Skåne med fokus på olika ämnen, och som kan intressera dig som lantbrukare. Vill du vara säker på att få information om nästa träff så sätt upp dig på vår lista så skickar vi info till dig när det drar ihop sig.

5 vanliga frågor från våra lantbrukskunder

Vi har flertalet olika finansieringslösningar att välja mellan för dig som lantbrukare och här nämner vi de vanligaste:

Jordbrukskrediter i form av bottenlån
Vid finansiering av ett lant- eller skogsbruk så utgår man oftast från ett bottenlån som är en långsiktig finansiering. Utifrån fastighetens värde tar du ett lån med mark och byggnader som säkerhet. Hos oss kan du få bottenlån på upp till 75 % av värdet. Som säkerhet för lånet lämnar du en inteckning (pantbrev) i fastigheten. Lånet kan ha rörlig eller bunden ränta med olika löptider.

Syd Företagslån
Det här lånet kan användas vid olika typer av företagsinvesteringar och även vid fastighetsfinansiering för den del som är utöver de 75 % som ingår i ett bottenlån.

Kontokrediter
Inkomster och utgifter kommer ofta ojämnt i ett lantbruk och ibland kan du därför behöva ett extra rörelsekapital. Då kan en kontokredit jämna ut likviditeten vid säsongsvariationer och skapa en trygghet för dig i vardagen. Du väljer själv när du behöver använda krediten och betalar bara ränta på den del som du utnyttjar samt en kontraktsränta som betalas i början av varje år. Räntan är rörlig och följer marknadsräntan. En kontokredit är både enkel och kostnadseffektiv.

Säsongslån
Säsongslån är ett alternativ till en kontokredit men skillnaden är att den är tidsbestämd under året för att klara den kortsiktiga likviditeten här och nu. När intäkterna har kommit in så betalar du av underskottet som har uppstått.

Bankgarantier för lantbrukaren vid ett arrendeavtal
I arrendeavtalen kan markägaren efterfråga garantier på betalning från lantbrukare. Om det skulle uppstå betalningssvårigheter för lantbrukaren kan banken träda in i ett sådant läge. Detta ger ett skydd för markägaren.

Kontokredit och säsongslån är anpassat för din rörelses likviditet under hela året. Med en rörelsefinansiering får du större handlingsfrihet och kan jämna ut toppar och dalar i företagets likviditet och möta såväl planerade som oplanerade utgifter. Krediten kopplas till ditt företagskonto i banken och du betalar bara ränta på den del som du utnyttjar samt en kontraktsränta som betalas i början av varje år.

Intäkterna i ett lantbruk kan variera väldigt under året och ett säsongslån kan då vara ett sätt att stötta likviditeten. Det är ett lån med en kort avbetalningstid, för att klara den kortsiktiga likviditeten och till exempel i väntan på intäkter från växtodlingen.

Det finns ingen generell ränta när du lånar med lantbruksfastigheter som säkerhet. Din ränta är individanpassad efter just ditt lantbruksföretag. Det som framför allt påverkar räntesättningen är fastighetsvärdet, din belåningsgrad samt företagets resultat och kassaflöde. Totalt får du belåna lantbruksfastigheten till 75 %.

God planering underlättar ett ägarskifte. Även om du inte planerar att dra dig tillbaka än på många år, kan det vara klokt att börja planera för ett ägar- eller generationsskifte i företaget. På så sätt kan du bygga en trygg framtid för dig, dina anhöriga och ditt företag i lugn och ro! Inför ett ägarskifte uppstår många frågor när det gäller t ex inkomstskatt, pensioner och försäkringar. Hos oss finns expertkunskap inom försäkringar, skatter, juridik, finans och kapitalförvaltning. Vi hjälper dig att besvara de svåra frågorna.

Tio steg för ett lyckat generationsskifte

1. Fundera över vad du som nuvarande ägare vill och önskar. Är drömmen att något av barnen tar över verksamheten på gården och att gården finns kvar i familjens ägo? Hur ska eventuella syskon, som inte får del av företaget, kompenseras?

2. Du behöver ta ställning till om det är en överlåtelse inom familjekretsen under din livstid, ska det då ske genom gåva, försäljning/köp eller genom blandat fång?

3. Ska företaget överföras genom arv/testamente måste du ha klart för dig vem/vilka som ärver företaget enligt gällande arvsordning. Den kan du påverka genom att upprätta ett testamente.

4. Ett generationsskifte innebär stora förändringar för familjen som ibland kan ta lång tid. Det är därför viktigt att man har en genomtänkt tidplan. Här är några exempel på frågor och funderingar som kan vara bra att se över inför en överlåtelse: Var ska ni bo? Behöver pensionsskyddet ses över? Den som tar över måste kanske utbilda sig för att kunna ta över gården? Bokförda värden måste kanske anpassas till verkliga värden?

5. Försök bedöma om den som ska ta över har råd att behålla företaget. Arvsreglerna kan nämligen tvinga förvärvaren att betala skifteslikvid till övriga dödsbodelägare samt arvsskatt.

6. Se till så att den "avgående" generationens ekonomi är tryggad efter skiftet.

7. Försäkra dig om att det finns tillgängliga likvida medel för att alla önskemål ska kunna tillgodoses vid generationsskiftet.

8. Vid ett generationsskifte är både dagsläget och planer inför framtiden viktiga faktorer för att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske. Frågor att ställa sig kan vara om driften ska ställas om? Vad innebär det för kostnader? Finns det planer på att stycka av gården?

9. Ska företaget överlåtas utanför familjekretsen säljs företaget i allmänhet på den öppna marknaden. Då bör kanske försäljningen föregås av åtgärder för att förbättra resultatet av överlåtelsen.

10. Kontakta en av våra rådgivare som är specialiserad på skatter och som har kunskap eller kontakter om familjejuridik för att se över din situation och möjliga lösningar för dina önskemål.