En del av den gröna näringen

Vi förstår att du som lantbrukare och egenföretagare inom den gröna näringen behöver vara påläst inom många olika områden för att kunna driva din verksamhet. För att underlätta för dig som är eller vill bli kund hos oss, har vi samlat några vanliga frågor och svar, och goda tips om det som vi kan bistå med på bästa sätt – nämligen bank och lantbruk i kombination.

Och såklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaren på just dina frågor här. Givetvis går det bra ringa eller maila oss om du har andra funderingar kring finansieringslösningar för din fastighet eller annat du undrar över.

Med erfarenhet från hundratals möten och otaliga timmar i samtal med lantbrukskunder så har vi stor respekt för att du som lantbrukare behöver kunna hantera såväl dagsaktuella frågor som att planera för många år framåt i tiden, och detta utifrån god sakkunskap men också från mer historiska insikter. Detta samtidigt som din verksamhet styrs av väder och vind, djur och växtlighet – helt enkelt förhållanden och förutsättningar som du inte kan rå på utan bara hantera efter bästa förmåga. Här vill vi passa på att säga – tack för att ni finns. Hur kan vi frigöra mer tid för er att lägga energin på er huvudnäring?

Med våra erfarna lantbruksrådgivare kan vi bidra med vägledning och support i ekonomiska frågor, på såväl kort som lång sikt. Troligtvis kan vi effektivisera den tid som du lägger på detta område så att du faktiskt kan lägga tid på annat. Vi som möter dig, våra lantbrukskunder, är specialiserade på området oberoende om du är skogsägare, spannmålsodlare, mjölkproducent eller grönsaksodlare.

 

Våra lantbruksrådgivare

Elna Andersson
Lantbrukssrådgivare
Epost

Anders Göransson
Lantbruksrådgivare
Epost

Tor Nylinder
Lantbruksrådgivare
Epost

Att behöva göra investeringar i t.ex. nya maskiner eller byggnader är ingen ovanlighet. Det finns flera sätt att finansiera en sådan investering. Att belåna gården är en möjlighet, men många lantbrukare väljer istället ett avbetalningsupplägg med t.ex. maskinen som säkerhet för lånet. Med detta alternativ bibehåller du möjligheten att belåna gården vid framtida investeringar.

Vi på Sparbanken Syd erbjuder finansieringslösningar som är anpassade för skogs- och lantbruksegendomar och dessutom erbjuder vi lån med bra villkor till ovan nämnda investeringar som verksamhet stundtals kräver. Vi har även rörelsefinansiering och s.k. säsongslån i avvaktan på spannmålslikvider.

Våra finansieringslösningar passar dig som:

 • ska köpa en skogs- eller lantbruksfastighet
 • vill låna med din skogs- eller lantbruksfastighet som säkerhet
 • vill utöka din befintliga skogs- eller lantbruksverksamhet
 • ska investera i maskiner eller ny teknik

Behöver du hjälp med rätt finansiering – skriv ett kort meddelande till oss så återkommer vi så snart vi kan.

För att minimera riskerna i din verksamhet på ett effektivt sätt, kartlägger våra specialister tillsammans med dig de finansiella risker som finns - valutarisker och prisrisker - utifrån hur de kan påverka ditt resultat. EU-ersättningarna kan valutasäkras och vi kan då hitta en förutsägbarhet för din verksamhet. Våra specialister vägleder i detta arbete.

En annan värdefull kartläggning för dig som kund hos oss är då vi gör en översyn av hela din ekonomiska vardag – både privat och för din verksamhet. Den ger en bra bild av vilka möjligheter du har på såväl kort som lång sikt. Du får helt enkelt hjälp att ta ett helhetsgrepp om din ekonomi.

Vill du veta mer om någon av dessa två typer av genomgångar – hör av dig till oss.

Det finns många anledningar till att spara både som företagare och privatperson. Och såklart handlar det om att kunna investera i framtiden men också att ha en buffert om tiderna blir sämre. Vi hjälper dig att ta fram en plan över vad du behöver för att känna trygghet i vardagen.

Det vi vill är att ge dig möjligheten att låta dina intäkter från skörd och/eller avverkning växa tryggt på ett förmånligt sätt, och vi kan erbjuda dig kapitalplaceringar på kort eller lång sikt där det finns flera intressanta alternativ. Att ge dig andra typer av råd inför framtiden – som t.ex. inför ett eventuellt generationsskifte – gör vi gärna. Då pratar vi om olika förslag till lösningar och möjlighet att förverkliga slumrande drömmar.

Kontakta oss gärna för ett samtal om din framtid.

Som egen företagare är det viktigt att hålla isär sina egna och företagets pengar eftersom enskild firma omfattas av speciella regler när det gäller t.ex. placeringar. Våra expertkollegor inom Private Banking hjälper dig att se över detta. Står du inför en försäljning eller överlåtelse – som t.ex. ett generationsskifte - kan vi med vår kompetens och nätverk vägleda dig såväl innan, under som efter affären. Här kan du läsa mer om hur du kan få hjälp med Private Banking

Generationsskifte

God planering underlättar ett ägarskifte. Även om du inte planerar att dra dig tillbaka än på många år, kan det vara klokt att börja planera för ett ägar- eller generationsskifte i företaget. På så sätt kan du bygga en trygg framtid för dig, dina anhöriga och ditt företag i lugn och ro! Inför ett ägarskifte uppstår många frågor när det gäller t ex inkomstskatt, pensioner och försäkringar. Hos oss finns expertkunskap inom försäkringar, skatter, juridik, finans och kapitalförvaltning. Vi hjälper dig att besvara de svåra frågorna.

 1. Fundera över vad du som nuvarande ägare vill och önskar. Är drömmen att något av barnen tar över verksamheten på gården och att gården finns kvar i familjens ägo? Hur ska eventuella syskon, som inte får del av företaget, kompenseras?
 2. Du behöver ta ställning till om det är en överlåtelse inom familjekretsen under din livstid, ska det då ske genom gåva, försäljning/köp eller genom blandat fång?
 3. Ska företaget överföras genom arv/testamente måste du ha klart för dig vem/vilka som ärver företaget enligt gällande arvsordning. Den kan du påverka genom att upprätta ett testamente.
 4. Ett generationsskifte innebär stora förändringar för familjen som ibland kan ta lång tid. Det är därför viktigt att man har en genomtänkt tidplan. Här är några exempel på frågor och funderingar som kan vara bra att se över inför en överlåtelse: Var ska ni bo? Behöver pensionsskyddet ses över? Den som tar över måste kanske utbilda sig för att kunna ta över gården? Bokförda värden måste kanske anpassas till verkliga värden?
 5. Försök bedöma om den som ska ta över har råd att behålla företaget. Arvsreglerna kan nämligen tvinga förvärvaren att betala skifteslikvid till övriga dödsbodelägare samt arvsskatt.
 6. Se till så att den "avgående" generationens ekonomi är tryggad efter skiftet.
 7. Försäkra dig om att det finns tillgängliga likvida medel för att alla önskemål ska kunna tillgodoses vid generationsskiftet.
 8. Vid ett generationsskifte är både dagsläget och planer inför framtiden viktiga faktorer för att bestämma till vilket pris överlåtelsen ska ske. Frågor att ställa sig kan vara om driften ska ställas om? Vad innebär det för kostnader? Finns det planer på att stycka av gården?
 9. Ska företaget överlåtas utanför familjekretsen säljs företaget i allmänhet på den öppna marknaden. Då bör kanske försäljningen föregås av åtgärder för att förbättra resultatet av överlåtelsen.
 10. Kontakta en av våra rådgivare som är specialiserad på skatter och som har kunskap eller kontakter om familjejuridik för att se över din situation och möjliga lösningar för dina önskemål.

När du planerar för överlåtelsen bör du veta vilka skattekonsekvenser de olika alternativen har. Företagets bolagsform är också avgörande för skattekonsekvenserna. Men genom att i god tid fundera på dessa frågor och ta sakkunnig hjälp kan du underlätta för nästa generation.

Så förbereder du dig
Det finns ingen generell lösning när det gäller generationsskifte i ett företag, utan den måste ofta skräddarsys. Generationsskiftet kräver därför en del planering och du bör ta hjälp och råd av någon som är väl insatt. Här hjälper vi gärna till och är ett stöd och bollplank för dig.