Chris standing up holding his daughter Elva

Risk och kapital

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, finansiella risker och operativa risker. Reglerna om kapitaltäckning ska stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda våra kunder.

Risk- och kapitalhantering

Riskhantering och kapitaltäckning 2024-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2023-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2023-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2023-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2023-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2022-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2022-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2022-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2022-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2021-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2021-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2021-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2021-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2020-12-31

Riskhantering- och kapitaltäckning 2020-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2020-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2020-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2019-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2019-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2019-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2019-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2018-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2018-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2018-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2018-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2017-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2017-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2017-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2017-03-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2016-09-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2016-06-30

Riskhantering och kapitaltäckning 2016-03-31 

Riskhantering och kapitaltäckning 2015-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2014-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2013-12-31

Riskhantering och kapitaltäckning 2012-12-31 

Riskhantering och kapitaltäckning 2011-12-31

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2023

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2022

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2021

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2020

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2019

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2018

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2017

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2016

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2015 

Risk- och kapitalhantering - information enligt Pelare III 2014