Chris standing up holding his daughter Elva

Ersättningar

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas.

Ersättningar

Syftet med denna policy är att ange grunderna och principerna för hur ersättningar inom banken ska fastställas.

Ersättningspolicy

Sparbanken Syds agerande enligt Disclosureförordningen

Sparbanken Syds anställda uppbär kontant fast lön som utbetalas månadsvis. Banken tillämpar enbart fast ersättning till sina anställda. Bankens styrelse kan tilldela bankens anställda en vinstandel baserat på bankens resultat, avsättning görs med lika andelar till samtliga anställda, förutom bankens VD, oberoende av exempelvis lön och befattning. Bankens ersättning till anställda påverkas inte av bankens arbete med hållbarhetsrisker.