Chris standing up holding his daughter Elva

Vad vi fokuserar på

Bankens hållbarhetsarbete fokuserar på de områden där vi har störst möjlighet att göra en positiv skillnad.

Våra långsiktiga arbetsområden

Att Sparbanken Syd ska skapa samhällsnytta är en självklarhet, det är en grundtanke som har genomsyrat vår verksamhet under alla år.

Vårt hållbarhetsarbete

Bankens hållbarhetsarbete fokuserar på de områden där vi har störst möjlighet att göra en positiv skillnad. Med utgångspunkt i den ursprungliga sparbanksidén har vi tagit fram tre arbetsområden på vilka vi bygger bankens långsiktiga hållbarhetsarbete; folkbildning, samhällsansvar och hushållning med resurser. Folkbildning och samhällsansvar är naturliga områden för oss att arbete med, det har vi gjort i snart 200 år.

När banken grundades för snart 200 år sedan var vårt huvuduppdrag att möjliggöra för människor att med små medel spara inför framtiden. Allmänhetens kunskap kring privatekonomi var låg och vår uppgift handlade i hög grad om folkbildning. Vårt uppdrag som folkbildare har sedan dess omformats och moderniserats i takt med samhällsutvecklingen. När människors behov och livsmål förändras breddas även bankens uppdrag från att endast handla om ekonomi till en helhetssyn där ekonomi, miljö och sociala frågor vävs samman.

Vi är övertygade om att hushållning med resurser och omställning till en hållbar livsstil är avgörande för att uppnå en hållbar samhällsutveckling i framtiden. Med utgångspunkt i en hållbar privatekonomi har vi som sparbank en unik möjlighet att inspirera till en hållbar livsstil genom att visa på hållbara möjligheter och alternativ samt främja lösningar i vardagen som får positiv påverkan både för människors plånbok och för vår miljö.

Våra tre arbetsområden  

Folkbildning
Sparbanken Syd ska verka för att människor i samhället får till sig kunskap och nya värderingar som behövs för att främja en hållbar utveckling.                    

Samhällsansvar
Sparbanken Syd ska verka för en hållbar utveckling genom att ta ansvar för vår relation till kunder, medarbetare, intressenter och samhället runt omkring oss. Genom egna initiativ och främjande av goda idéer skapar vi till en positiv samhällsutveckling.

Hushållning med resurser
Sparbanken Syd ska verka för ett samhälle som hushåller med gemensamma resurser för att på så sätt bidra till att skapa ett hållbart samhälle även för kommande generationer.

Läs mer om hur vi arbetar med våra hållbarhetsfrågor i bankens hållbarhetsredovisning