När du vill ha lite mer

Ett erbjudande för dig med större behov. Förmögenhetsförvaltning är vårt helhetserbjudande för dig som har behov av mer omfattande förvaltningstjänster.

Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltning är vårt helhetserbjudande för privatpersoner, företag och stiftelser som har behov av mer omfattande förvaltningstjänster. Som kund inom Förmögenhetsförvaltning får du en rådgivare som är specialiserad på placeringsrådgivning. Du har också tillgång till bankens rådgivare med specialkompetens som försäkringsspecialist och jurist.

Förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltning är vårt helhetserbjudande för privatpersoner, företag och stiftelser som har behov av mer omfattande förvaltningstjänster. Erbjudandet vänder sig till dig som vill ha en engagerad bankpartner som arbetar utifrån dina individuella drömmar och behov. Vårt mål är att få dina pengar att växa samtidigt som du med vår hjälp ska känna trygghet i allt som rör din ekonomi. Hos oss blir du en stor kund i en liten bank.

Vårt erbjudande
 • Rådgivare specialiserade på förmögenhetsförvaltning.
 • Tillgång till team av specialister inom placeringar, pension och försäkring samt juridik.
 • Tillgänglighet och hög servicenivå.
 • Vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser med minst tre miljoner kronor i placeringsbart kapital.
Dina drömmar är vår utgångspunkt

Som kund inom Förmögenhetsförvaltning får du en rådgivare som är specialiserad på placeringsrådgivning. Din rådgivare lägger stor vikt vid att lyssna in vilka drömmar och behov som just du har och arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga avkastning utifrån dina förutsättningar. Eftersom din rådgivare arbetar med ett begränsat antal kunder garanterar vi en tillgänglighet och servicenivå utöver det vanliga.

Vårt erbjudande
 • Tillsammans med din din rådgivare sätter du ett ramverk för hur dina pengar ska placeras.
 • Aktieplaceringar, ränteplaceringar, alternativa placeringar.
 • Möjlighet till diskretionär förvaltning via samarbetspartner.
Ta hjälp av våra specialister

Som kund inom Förmögenhetsförvaltning har du ett team av specialister knutna till din rådgivare för att vi ska kunna ge dig bästa tänkbara service. Våra försäkringsspecialister går igenom de lösningar du använder idag för att se om vi kan erbjuda alternativ genom våra samarbetspartners. Sparbanken Syd förmedlar försäkringar och pensionslösningar från en rad av marknadens ledande aktörer.

Som privatkund kan vi hjälpa dig med:
 • Pensionsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Flytt av pensioner
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Barn- och ungdomsförsäkring
Som företagskund kan vi även hjälpa dig med:
 • Tjänstepensionsplan
 • Alternativ ITP “10-taggare”
 • Direktpension
 • Kompanjonsförsäkring
 • Försäkringar för nyckelpersoner
 • Gruppförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Avgångspension
 • Pensionspolicy
 • Placering av överskottslikviditet
Experthjälp i olika livsskeden

Var förutseende och undvik onödiga tvister genom att ta hjälp av en professionell jurist. Vi samarbetar med Lexly som erbjuder juridiska tjänster online eller med jurist på telefon. Genom vårt samarbete får du:

 • Kostnadsfria avtal online.
 • Kostnadsfri familjejuridisk behovsanalys - 30 min med jurist.
 • 20 % rabatt på samtliga avtal med jurist

Läs mer om Lexly här