Våra jurister hjälper dig

Var förutseende och undvik onödiga tvister.

Våra familjejurister hjälper dig med frågor och avtal som t ex rör samboavtal, testamente, gåva och köpeavtal.

Familjejuridik

Ett avtal ger trygghet

Var förutseende och undvik onödiga tvister genom att ta hjälp av bankens jurister. Våra medarbetare på Familjerätt har specialistkompetens inom alla de juridiska områden som rör våra kunder, till exempel gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, testamente och köpekontrakt. Det finns en rad olika avtal man kan skriva för att undvika onödiga tvister och oklarheter i framtiden.

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma idag vem som ska fatta beslut åt dig och ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle bli sjuk och inte längre kan göra det själv. Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man och förvaltare.

En framtidsfullmakt blir giltig vid en framtida tidpunkt och ger dig möjlighet att själv få välja vem som ska fatta besluten åt dig, om och när du själv inte längre är beslutskapabel. Det går bra att dela ansvaret mellan olika fullmaktstagare så att en ansvarar för boendet och en annan för ekonomin till exempel.

Våra jurister hjälper dig att upprätta en giltig framtidsfullmakt. Det är en del formkrav som måste uppfyllas för att fullmakten ska vara giltig och hos oss får du träffa en jurist med stor erfarenhet av familjejuridik. Välkommen att boka en tid med våra jurister. Klicka på knappen till höger.

Våra familjejurister

Våra specialister inom familjejuridik hjälper dig med juridiska frågor som kan uppkomma i olika skeden i livet. Tveka inte att kontakta dem och boka en tid för att få hjälp med allt ifrån gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, testamente, bouppteckning, köpeavtal och framtidsfullmakter och även andra frågor som kan uppkomma.

Monica Gummesson
Jurist Familjerätt
Simrishamn/Borrby/Kivik
Epost

Annika Jersling
Jurist Familjerätt
Tomelilla/Ystad
Epost

Malin Kockum
Jurist Familjerätt
Lomma/Malmö
Epost

Fler avtal som våra jurister kan hjälpa till med

Gåvobrev
Ett gåvobrev skriver man när något värdefullt ska ges bort som t ex en del av en fastighet eller en större summa pengar till ditt barnbarn. Genom att upprätta ett gåvobrev kan du undvika framtida tvister och tveksamheter och det skapar också en trygghet för både givaren och mottagaren av gåvan. Gäller det gåva av fastighet är det obligatoriskt att skriva ett gåvobrev liksom villkor för enskild egendom och förtydligande om förskott på arv.

Äktenskapsförord
När man gifter sig är inte första tanken att äktenskapet en dag ska upphöra. Trots det händer det – vid skilsmässa eller vid ett dödsfall. För att förhindra framtida tvister kan man skriva ett äktenskapsförord vilket blir en trygghet för alla. Genom ett äktenskapsförord avtalar man bort hela eller delar av giftorätten som är den rätt som reglerar ett äktenskap. I vissa fall bör man skriva ett äktenskapsförord och skydda sin egendom t ex om du har fått ett arv från dina föräldrar, du har barn från tidigare förhållanden eller om du är företagare.

Bodelning
Med bodelning menas att makarna delar upp sin egendom mellan sig. En bodelning kan göras under äktenskapet, vid skilsmässa och vid upplösning av ett samboförhållande. När ett äktenskap tar slut, ska en bodelning göras. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det. Bodelning kan också göras under ett äktenskap och är då en frivillig ekonomisk uppgörelse. Detta kan man göra för att omfördela egenomdom mellan makar som t ex en fastighet eller om den ena maken driver näringsverksamhet  och för att skydda den andra makens tillgångar från eventuell framtida konkurs.

Samboförhållande
Ett samboavtal reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation och i ett sådant avtal kan sambolagens regler avtalas bort. Egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom kan skrivas om till att utgöra enskild egendom och ingår då inte i en bodelning. Det kan också vara nödvändigt att skriva vissa samäganderättsavtal som anger vad som ägs gemensamt. Det kan vara saker ni har köpt gemensamt men där endast en står som ägare. Vid dödsfall innebär inte sambolagen att den ena parten automatiskt ärver den andra och om man vill att en sambo ska ärva får man skriva ett testamente.

Dödsfall och testamente
Förutom att hantera sorgen är det också mycket praktiskt som behöver ordnas av de efterlevande vid ett dödsfall. Då kan det underlätta om det finns ett skrivet testamente som kan betyda ekonomisk trygghet för den efterlevande maken eller sambon. Oavsett om man är ensamstående, sambo eller gift bör man upprätta ett testamente. Det är viktigt att tänka på att se till så att testamentet upprättas när bägge parter lever för efter den enes död förfogar man i regel endast över halva egendomen. För att skydda barnens arv vid en eventuell skilsmässa kan man förordna om enskild egendom.

När det kommer till bouppteckningen ska den göras inom tre månader från dödsfallet. Om arv ska fördelas mellan två eller flera arvingar ska ett skriftligt arvskifte upprättas. Våra jurister upprättar såväl bouppteckningar som arvskiften och fördelar arvet.

Köpeavtal
Ska du köpa eller sälja en fastighet eller bostadsrätt på egen hand, utan en mäklare, behöver du skriva ett köpeavtal. Ett köpeavtal innehåller punkter som upprättande av försäljnings-/köpehandlingar, genomgång av felansvar, servitut, finansiering och mycket annat. Ta gärna hjälp av någon av våra jurister för att upprätta ett juridiskt bindande köpeavtal.

Fler frågor?

Är det något annat du behöver hjälp med så tveka inte att höra av dig till våra familjejurister.

Paketerbjudande

ERBJUDANDE 1
En framtidsfullmakt och ett testamente för 7.500 kr (ord 8.400 kr).

ERBJUDANDE 2
Två framtidsfullmakter och ett testamente för 9.400 kr (ord 12.300 kr).

Ovanstående erbjudanden gäller t o m 31 december 2018.