Våra jurister hjälper dig

Var förutseende och undvik onödiga tvister.

Våra familjejurister hjälper dig med frågor och avtal som t ex rör samboavtal, testamente, gåva och köpeavtal.

Familjejuridik

Ett avtal ger trygghet

Var förutseende och undvik onödiga tvister genom att ta hjälp av bankens jurister. Våra medarbetare på Familjerätt har specialistkompetens inom alla de juridiska områden som rör våra kunder, till exempel gåvobrev, samboavtal, äktenskapsförord, testamente och köpekontrakt. Det finns en rad olika avtal man kan skriva för att undvika onödiga tvister och oklarheter i framtiden.

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig och ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle bli sjuk och inte längre kan göra det själv. Framtidsfullmakten är ett alternativ till god man och förvaltare.

En framtidsfullmakt blir giltig vid en framtida tidpunkt och ger dig möjlighet att själv få välja vem som ska fatta besluten åt dig, om och när du själv inte längre är beslutskapabel. Det går bra att dela ansvaret mellan olika fullmaktstagare så att en ansvarar för boendet och en annan för ekonomin till exempel.

Våra jurister hjälper dig att upprätta en giltig framtidsfullmakt. Det är en del formkrav som måste uppfyllas för att fullmakten ska vara giltig och hos oss får du träffa en jurist med stor erfarenhet av familjejuridik. Välkommen att boka en tid med våra jurister. Klicka på knappen till höger.

Fler avtal som våra jurister kan hjälpa till med
Gåva

Gåvobrev

 • Är obligatoriskt vid gåva av fastighet. Bör även upprättas vid andra slags gåvor för tydlighetens skull.
 • Krävs också för att ange villkor, t.ex. enskild egendom och förtydligande om förskott på arv.
Gift/Sambo

Äktenskapsförord

 • Upprättas mellan makar som vill undanta sin egendom från giftorätten. Viktigt exempelvis för att skydda en rörelses tillgångar om någon av makarna bedriver rörelse ihop med utomstående kompanjon.

Bodelning

 • Kan ske både under äktenskapet, vid äktenskapsskillnad och vid upplösning av samboförhållande.
 • Under äktenskapet kan man förrätta en bodelning för att omfördela egendom mellan makar, exempelvis en fastighet.
 • Vid äktenskapsskillnad och upplösning av samboförhållande förrättar man bodelning när parterna är överens, t ex för att överlåta lagfart på fastighet till en av parterna.

Samboförhållande

 • För att undvika problem vid separation kan det vara nödvändigt att ha ett samboavtal.
 • Sambolagen innebär inte att den ena parten automatiskt ärver den andra, för detta krävs ett testamente.
Dödsfall

Testamente

 • Oavsett om man är ensamstående, sambo eller gift bör man upprätta ett testamente.
 • Ett testamente kan betyda ekonomisk trygghet för den efterlevande maken eller sambon.
 • Genom att förordna om enskild egendom skyddar du barnens arv vid skilsmässor.
 • Det är viktigt att testamente upprättas när bägge parter lever, efter den enes död förfogar man i regel endast över halva egendomen.

Bouppteckning och Arvskifte

 • Bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet.
 • Om arv ska fördelas mellan två eller flera arvingar ska ett skriftligt arvskifte upprättas.
 • Våra jurister upprättar såväl bouppteckningar som arvskiften och fördelar arvet.
Köp

Köpeavtal

 • Aktuellt vid köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt, som sker utan medverkan av mäklare.
 • Det innefattar upprättande av försäljnings-/köpehandlingar, genomgång av felansvar, servitut, finansiering och mycket annat.