Produktvillkor

Här hittar du en del av Sparbanken Syds avtal och allmänna villkor.

Kort Visa

Allmänna villkor Visa Betal- och Kredit
Allmänna villkor Bankkort Visa Företag
Allmänna villkor Bankkort Visa och Bankkort Visa Online
Allmänna villkor Visa Business Card
Kompletterande reseförsäkring Bankkort Visa och Bankkort Visa Online

Swish

Allmänna villkor Swish Privat (avtal tecknade före 2019-12-01)  
Allmänna villkor Swish privat (avtal tecknade fr o m 2019-12-01) 
Allmänna villkor Swish företag

BankID

Allmänna villkor BankID

Telefonbank och internetbank

Allmänna villkor telefonbanken och internetbanken för konsument (avtal tecknade före 2019-11-21)
Allmänna villkor telefonbanken och internetbanken för konsument (avtal tecknade fr o m 2019-11-21)
Allmänna villkor telefonbanken och internetbanken för företag (avtal tecknade före 2019-11-21)  
Allmänna villkor telefonbanken och internetbanken för företag (avtal tecknade fr o m 2019-11-21)    

Låna

Allmänna villkor SBAB
Allmänna villkor, Reverskredit med rörlig ränta, Företag
Allmänna villkor, Reverskredit med rörlig ränta, Konsument
Allmänna villkor, Räntebunden reverskredit, Företag
Allmänna villkor, Räntebunden reverskredit, Konsument

Fondkonto

Allmänna villkor för fondkontoavtal
Förhandsinformation distans- och hemförsäljningslagen - Fondkonto

ISK

Allmänna villkor ISK
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument  
Allmänna bestämmelser depå  
Förhandsinformation distans- och hemförsäljningslagen - Investeringssparkonto
Förhandsinformation ISK
För prislista placeringar se högermarginalen

Konto

Allmänna villkor inlåning m.m konsument
Allmänna villkor inlåning m.m. företag

Depå

Allmänna bestämmelser depå
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
Förhandsinformation distans- och hemförsäljningslagen - Depå/Kontoavtal
För prislista placeringar se högermarginalen

Individuellt pensionsspar

Allmänna villkor IPS

Information om insättningsgarantin

Grundläggande information om skydd för insättningar