Vi värnar om våra medarbetare och kunder! För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan
att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. Sprid kärlek inte virus.

Historik genomsnittsräntor

Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån. Tolv månaders historik visas.

Månad 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år    
202011 1,60% 1,45% 1,37% 1,33% - 1,42%    
202010 1,63% 1,67% - 1,37% - -    
202009 1,64% 1,57% 1,61% 1,54% 1,58% 1,64%    
202008 1,63% 1,64% 1,69% 1,51% 1,74% 1,63%    
202007 1,64% 1,69% 1,59% 1,68 - 1,62%    
202006 1,64% 1,57% 1,68% 1,69% 1,65% 1,65%    
202005 1,63% 1,60% 1,58% 1,69% - 1,71%    
202004 1,65% 1,62% 1,54% 1,70% 1,81% 1,79%    
202003 1,62% 1,57% 1,58% 1,63% 1,75% 1,69%    
202002 1,64% 1,62% 1,58% 1,63% 1,54% 1,51%    
202001 1,55% 1,64% 1,48% 1,55% - 1,61%    
201912 1,53% 1,61% 1,50% 1,50% 1,57% 1,58%