Bolåneräntor

I tabellen nedan ser du våra cirkapriser för bolån upp till en belåningsgrad om 85 % av marknadsvärdet. Räntan binder du mellan tre månader och tio år (bindningstiderna är cirkatider).

Vi tillämpar individuell prissättning för bolån, vilket innebär att din ränta kan avvika från de räntesatser som visas i tabellen. Din rådgivare ger dig ett förslag som utgår från din ekonomiska situation och på att du samlar dina affärer hos oss.

Kontakta oss

Kontakta din rådgivare eller Kundservice (0411-82 20 00 alt 040-37 40 00) så diskuterar vi finansieringen av din bostad! 

Bolåneräntor
Lån (bindningstid) Räntesats % Ränteändring 2017-04-04 förändring %
3 mån 1,69 0,00
1 år 1,69 0,00
2 år 1,69 +0,05
3 år 1,89 0,00
4 år 2,11 0,00
5 år 2,36 0,00
7 år 2,80 0,00
10 år 3,29 0,00
     
Genomsnittsränta på bolån

Sparbanken Syd erbjuder individuell prissättning på bolån, där din ränta bland annat baseras på följande kriterier:

  • Hur stora bolån du har i förhållande till värdet på bostaden.
  • Lånevolym i Sparbanken Syd.
  • Hur stor del av dina övriga bankaffärer du har hos oss. Ju fler bankaffärer du väljer att lägga hos oss, desto lägre kan din ränta bli.
  • Det aktuella ränteläget.
  • Den lokala marknaden.

Räntan omprövas en gång om året vid tre månaders bindningstid och för övriga bindningstider vid villkorsändringsdag. Genomsnittlig bolåneränta för föregående månad för de räntebindningstider som banken erbjuder framgår av tabellen nedan.

Månad 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 7 år 10 år
201703 1,58% - 1,57% 1,72% 2,07% 2,16% - -

Historik genomsnittsräntor

Varför genomsnittsränta?

Från och med 1 juni 2015 ska svenska banker månadsvis redovisa sina genomsnittsräntor per bindningstid för nya och villkorsändrade bolån. Detta är ett krav från Finansinspektionen. Syftet är att öka möjligheten för kunder att jämföra ränta mellan olika banker. Tänk dock på att genomsnittsräntan påverkas av många olika faktorer, till exempel ränteändringar. Den ränta du kan få idag är alltså inte alltid jämförbar med föregående månads genomsnittsränta.

Hur beräknas genomsnittsräntan?

Beräkningen av genomsnittsräntan viktas. Detta innebär att ett litet lån har mindre effekt på genomsnittsräntan än ett stort lån har. I Sparbanken Syd är antalet nya och omförhandlade bolån med bindningstid över 3 månader ofta ganska få under en månad, varför enstaka stora bolån ofta har en stor påverkan på genomsnittsräntan. Genomsnittsräntan för en viss bindningstid presenteras om antalet lån är minst fem stycken.