Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om vår mobil- och internetbank.

Företag

Här hittar du en guide för att göra dina inställningar i internetbanken för företag.

Till guiden

Här hittar du en guide för filkommunikation i internetbanken för företag.

Till guiden

Läs mer om internetbanken för företag.

Mobilbanken

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

Internetbanken

Konton

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

Konton som har en svart stjärna framför sig är ett favoritkonto, vilket betyder att kontot visas på Startsidan.

Om du vill ta bort ett konto från Startsidan, klicka på den svarta stjärnan framför kontot som du vill ta bort, och då försvinner kontot från Startsidan.

Genom att välja ”Visa alla konton” visas samtliga konton.

För att lägga till ett favoritkonto, klicka på stjärnan (med svart ram) framför kontot som du vill ha som favoritkonto.

För att ändra ordningen på kontona klicka på ikonen ”Ändra sorteringsordning” (ikon med två pilar och två fyrkanter ovanför kontolistan).

Tänk på att för närvarande påverkas ditt förvalda konto för ny betalning och överföring om du ändrar översta kontot i listan. Se fråga ”Hur väljer jag vilket konto som ska vara förvalt vid ny betalning och överföring?”

I Händelser (bell-ikonen uppe till höger) har vi samlat olika notiser som du behöver ta hand om.

Visas en siffra före klockan har du notiser du behöver ta hand om.

Det är notiser om att du har:

 •  en ny e-faktura som ska betalas (endast för privatkunder).
 • en betalning eller överföring som du valt att ”Spara i Händelser”, som väntar på att du ska godkänna den.
 • en avvisad betalning eller överföring.
 • ett nytt meddelande från banken.
 • ett nytt dokument/avtal som du ska skriva under.
 • betalfil som ska godkännas (endast för företagskunder)

Händelser är uppdelat i fem flikar, Betalningar, E-faktura, Meddelanden, Dokument och Betalfiler.

Så här gör du för att välja ett konto:

 • Välj Meny ute till höger och Inställningar/Internetbanksinställningar.
 • På avsnittet Betalningsinställning ser du förvalt konto. För att ändra konto, klicka på ”Sortera konto”.
 • Det konto som du vill ha som förvalt ska vara överst i listan. När rätt konto* är överst, klicka på knappen Spara.  

*Om du är företrädare på fler avtal kan det förvalda kontot vara en annan persons/företags konton. För att ditt konto ska visas överst när du klickar på ”Sortera konto” måste du först klicka på ”Sortera avtal” och flytta upp ditt avtal överst. När du väljer att endast visa ett avtal för en annan person blir det förvalda kontot det konto som är överst i listan för just den kunden.

Så här gör du för att hitta ditt IBAN nummer:

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat konto på Startsidan
 • Klicka på det konto du vill ha fram ditt IBAN nummer på
 • klicka på de tre prickarna och sedan Kontodetaljer och villkor. Där hittar du IBAN-numret.

Så här gör för att byta namn på ett konto:

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat konto på Startsidan.
 • Klicka på det konto du vill ändra namn på.
 • Klicka på de tre prickarna och sedan klicka på raden där kontonamnet anges.
 • Ändra namn och bekräfta med den ”gula pilknappen.

Första gången du loggar in i internetbanken visas samtliga konton som du är företrädare på, var persons konton för sig. Det är inte säkert att dina egna konton visas överst.

Du kan i avtalsväljaren välja vilken person/personer du vill visa på skärmen. Avtalsväljaren finner du överst och i mitten på din skärm. Siffran anger hur många personer du företräder.
Här väljer du vilket/vilka avtal du vill visa. Klicka ur och i, i rutorna framför kundernas namn. Klicka på Bekräfta (i gul skrift) när du valt klart.

Betala och överföra

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

När du får en ny e-faktura hamnar den i ”E-faktura att godkänna” som du når både via Händelser/E-faktura och via Meny/E-faktura/E-faktura att godkänna.

Så här gör du för att betala en e-faktura:

 1. Din e-faktura finner du i ”E-faktura att godkänna” vilket du når genom att:
  - Klicka på Bell-ikonen Händelser uppe till höger på skärmen och väljer fliken E-faktura eller
  - Välja Meny/E-faktura/E-faktura att godkänna.
 2. Klicka på de tre prickarna till höger om en e-faktura (för närvarande kan du bara betala en faktura i taget) och välj Ändra*1.
 3. Kontrollera att det föreslagna ”Från konto” är det konto du vill betala ifrån.
 4. Klicka på den gula knappen ”Godkänn” för att godkänna fakturan.
 5. Ta för vana att kontrollera att e-fakturan finns bland kommande händelser*2 på kontot du valt att betala ifrån.

Har du fler e-fakturor som ska betalas får du göra om processen som är beskriven ovan tills alla är godkända.

*1 orsaken till att valet ”Godkänn” är utgråat när du ska betala en E-faktura, är att funktionen för förvalt konto inte är färdigutvecklad för e-faktura. Du behöver gå omvägen via valet ”Ändra”.

*2 kommande händelser hittar du via Meny/Kontoöversikt, och välj aktuellt konto. Klicka därefter på knappen ”Visa kommande händelser”.

Ett tips!
Ladda ner vår nya app ”Sparbanken Syd mobilbank” och i den finns redan nu möjligheten att godkänna flera e-fakturor samtidigt.

Var hittar jag mina gamla e-fakturor?
Du hittar specifikationer på dina gamla e-fakturor genom att välja Meny/E-faktura/E-faktura arkiv.

Så här gör du för att betala en räkning:

 • För att registrera en ny väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen med två pilarna eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring.
 • Fyll i nödvändig information.
 • Klicka på den gula knappen ”Godkänn” för att godkänna med BankID att räkningen blir betald på angivet betalningsdatum.

Räkningen hittar du bland kommande händelser på kontot du valt att räkningen ska dras ifrån. Kommande händelser hittar du via Meny/Kontoöversikt, och välj aktuellt konto. Klicka därefter på knappen ”Visa kommande händelser”.

Om du väljer knappen ”Spara i Händelser” istället för ”Godkänn” se fråga ”Spara i Händelser”.

 

Du kan godkänna flera uppdrag samtidigt på två sätt i internetbanken. Du väljer antingen att:

 • spara ett uppdrag i ”Lägg till i Utkast”. Se mer i fråga ”Vad betyder att lägga i Utkast”.
 • spara ett uppdrag i ”Spara i Händelser”. Se mer i fråga ”Spara i händelser”. 

När jag gör en betalning eller överföring finns det en knapp ”Lägg till i Utkast” ovanför knapparna ”Spara i händelser” och ”Godkänn”. Vad betyder den?

Lägg till i Utkast är en funktion i internetbanken som underlättar för dig när du ska registrera flera betalningar och/eller överföringar vid ett och samma tillfälle. När du registrerat uppdragen kan du godkänna dem samtidigt med ett BankID-godkännande.

Så här gör du för att registrera flera uppdrag vid ett och samma tillfälle:

 • För att börja registrera väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen med två pilar eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring.
 • Välj om du ska göra en Betalning/Överföring/Utlandsbetalning
 • Fyll i nödvändig information.
 • Klicka på ”Lägg till i Utkast”. Uppdraget sparas i en lista till höger på skärmen.
 • Gör en ny Betalning/Överföring/Utlandsbetalning. (Senaste använt frånkonto är förvalt som frånkonto).
 • Klicka på ”Lägg till i Utkast” (det enda valet som visas).
 • När samtliga uppdrag är registrerade, kontrollera att rutan framför varje uppdrag är markerad med en svart bock. (Saknas rutan, för musen framför ett uppdrag för att klicka i).
  Klicka på den gula knappen ”Godkänn” för att godkänna samtliga uppdrag. Uppdragen utförs det datum som angivits under kolumnen Betalningsdatum.
  Har du inte behörighet att godkänna uppdrag, välj ”Spara i Händelser”.

Tänk på!
Det är endast du som har tillgång till de uppdrag du sparat i Utkast. Om någon annan ska godkänna ett uppdrag måste du välja ”Spara i Händelser”.

När jag gör en betalning eller överföring finns det en knapp ”Spara i händelser” till vänster om knappen ”Godkänn”. Vad betyder den?

Att ”Spara i Händelser” innebär att du i:

 • 1:a steget endast sparar betalningen/överföringen/utlandsbetalning (som osignerad) och
 • 2:a steget ska du att godkänna/signera den.

Så här gör du:

 1. För att börja registrera väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen med två pilarna eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring
 2. Välj om du ska göra en Betalning/Överföring/Utlandsbetalning.
 3. Fyll i nödvändig information.
 4. Klicka på ”Spara i Händelser” och du får en kvittens att ”Betalning/överföring är sparad i Händelser” och är klar för att godkänna. Nu är 1:a steget klart.
 5. 2:a steget, då ska du godkänna uppdraget. Klicka på Bell-ikonen Händelser och fliken Betalningar. Siffran indikerar hur många uppdrag det finns att godkänna.
 6. Klicka på de tre punkterna till höger om uppdraget som ska godkännas, och välj ”Godkänn betalning”. Uppdraget utförs på det datum som angivits i kolumnen Datum.

Du kan godkänna flera uppdrag samtidigt genom att klicka i den/de rutor framför de uppdrag du vill godkänna. Tryck sedan på Godkänn och de uppdrag du markerat godkänns och utförs på angivet datum.

Visas inte någon ruta framför uppdraget, för musen framför uppdragets datum (ute till vänster), då visas en ruta som du kan klicka i.

 

 

Du hittar dina tidigare sparade bank- och plusgiromottagare/Konton/Konto för utlandsbetalningar via Meny/Betala och Överföra/Sparade mottagare. Här kan du lägga till en ny mottagare, ändra eller ta bort befintlig.

Diverse

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

Möjligheten till att se och handla med fonder och aktier är ännu inte klar i vår nya internetbank för våra företagskunder. Du som företrädare på ett företag får får tills vidare logga in i vår gamla internetbank för att få åtkomst till informationen.

Du ser nuvarande skuld och ränta i internetbanken.

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat lån på Startsidan.
 • Klicka på lånet du vill titta på.
 • klicka på de tre prickarna och sedan Kontodetaljer och villkor.
 • Har du lån via Borgo AB* välj Meny/Hypotekslån.

* För närvarande visas inte lån via Borgo AB om du är medlåntagare.

Du hittar företagets bankgiroinsättningar under Meny/Företagstjänster/Bankgiroinsättning, där finns en länk till Bankgirot, precis som i den gamla internetbanken.

Har du enskild firma hittar du motsvarande information under Meny/Betala och Överföra/Bankgiroinsättning.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta vårt Kundcenter här