Tekniska krav

Här hittar du tekniska krav för vår internetbank och vilka webbläsare och operativsystem som krävs. Att du har rätt tekniska förutsättning är nödvändigt för att allt ska fungera optimalt.

Fakta

Väljer du att logga in i internetbanken med BankID på fil behöver du ha BankID säkerhetsprogram installerat på din dator. Loggar du in med Mobilt BankID finns ditt BankID i din mobil eller surfplatta men du kan behöva se över din dators/surfplattas tekniska kapacitet.

Operativsystem och webbläsare

Du behöver ha någon av de operativsystem och webbläsare som stöds av internetbanken. Läs mer om vilka de är i nästa flik. Behöver du uppgradera din webbläsare kan du följa länkarna här nedan. 

Uppgradera din webbläsare
Om Internet Explorer och BankID säkerhetsprogram

BankID säkerhetsprogram är endast kompatibelt med Internet Explorer 32 bit. Så kontrollerar du vilken version du använder:  

 • Internet Explorer 9: Klicka på knappen Verktyg och sedan på Om Internet Explorer.
  Om du använder 64-bitarsversionen av Internet Explorer visas 64-bit Edition till höger om versionsnumret. Om du använder 32-bitarsversionen visas ingenting till höger om versionsnumret. 
Operativsystem och webbläsare

För att internetbanken ska fungera korrekt behöver du ha BankID säkerhetsprogram installerat på din dator eller BankID säkerhetsapp på din mobiltelefon/surfplatta.

Tekniska krav för BankID hittar du här
 

Tekniska krav för internetbanken och mobilbanken

Operativsystem 

 • Windows 7 och senare
 • Mac OS X 10.10 och senare

Mobil

 • iOS 10.2 och senare
 • Android 5.0 och senare

Surfplatta

 • Endast internetbanken, se webbläsare nedan

Webbläsare

 • Internet Exporer 11
 • Edge, de senaste två versionerna
 • Firefox, de senaste två versionerna
 • Chrome, de senaste två versionerna
 • Safari 10

Vissa användare kan uppleva problem med inloggning med webbläsaren Safari. Om du upplever problem så rekommenderar vi dig att använda annan webbläsare som t.ex. Google Chrome.

På vissa Samsung-enheter kan det upplevas problem med att använda internetbanken och mobilbanken när enheten är i energisparläge. Om du upplever problem så rekommenderar vi dig att slå av energisparläge innan inloggning.

Säkerhet

Sparbanken Syd erbjuder en användarvänlig och säker Internetbank och arbetar löpande med åtgärder för att ytterligare höja säkerheten. Informationen mellan banken och din dator skickas aldrig i klartext eftersom Internetbanken använder funktioner för kryptering. Krypteringen medför att kommunikationen är avlyssningssäker och att du är säker på att du kommunicerar med Sparbanken Syd. Lösenorden kommuniceras och lagras alltid krypterat.

Vi vill poängtera vikten av att du regelbundet ser över datorn där du använder Internetbanken. För att på bästa sätt uppnå säkerhet ska du:

 • Uppdatera din webbläsare och ditt operativsystem regelbundet.
 • Använda uppdaterat virusskydd, antispionprogram och brandvägg.
 • Ha kontroll över vem som använder din telefon eller dator.
 • Inte avslöja lösenord, kortnummer eller pin-koder för någon. Banken kommer aldrig att fråga efter sådana uppgifter per telefon eller e-post.

Det finns olika alternativ beroende på vilken datormiljö du arbetar i. Kontakta din dator- eller internetleverantör för mer information. 

Fler tips om säkerhet på internet

Läs mer på webbplatsen Banksäkerhet
Läs mer på Post- och Telestyrelsens webbplats

Support

Här har vi samlat information om du behöver hjälp med internetbanken och BankID på fil.

BankID säkerhetsprogram
 • För BankID på fil behöver du installera BankID säkerhetsprogram på din dator. Om BankID säkerhetsprogram inte är installerat på din dator kommer du att bli ombedd att ladda ner programmet.

 • Om BankID säkerhetsprogram inte öppnas när du klickar på "Logga in" i internetbanken, trots att du har installerat programmet, ber vi dig uppdatera BankID säkerhetsprogram till senaste versionen. 

 • För att installera BankID säkerhetsprogram, testa om du har den senaste versionen eller uppdatera ditt säkerhetsprogram, klicka här.

 • Lathundar för olika operativsystem

 • Om du har problem att logga in i internetbanken kan du behöva rensa historiken från tidigare besökta sidor. Gör så här

 • Se fler kontaktvägar här