Instruktionsfilmer

Här kan du se våra instruktionsfilmer till de vanligast förekommande produkterna och tjänsterna i internetbanken. 

Så här fungerar internetbanken

Betala en räkning

Gör en överföring

Hantera ett osignerat uppdrag

Hantera en e-faktura

Gör en utlandsbetalning