Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om vår mobil- och internetbank. Är du intresserad kan du läsa mer om våra nya mobil- och internetbank.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

När du får en ny e-faktura hamnar den i Händelser/Betalningar. När du ska betala den behöver du för tillfället göra följande:

  • du kan bara betala varje e-faktura var för sig (du kan inte godkänna flera samtidigt)
  • för att betala den väljer du ”Ändra” vid de tre prickarna till höger om e-fakturan. Kontrollera att det föreslagna ”Från konto” är det konto du önskar betala ifrån. Klicka på den gula knappen ”Godkänn” för att godkänna/signera fakturan.

Du kan ändra det både på din startsida och via menyvalet ”Internetbanksinställningar”.

På startsidan ändrar du ordningen på kontona genom att klicka på den andra ikonen som heter ”Ändra sorteringsordning” (av fyra små ikoner) till höger ovanför dina konton. Det konto som du lägger överst i listan blir ditt förvalda standardkonto vid betalningar och överföringar.

Är du företrädare på flera avtal rekommenderas det att ändra ordning via menyvalet Internetbanksinställningar, eftersom här kan sorteringen ändras både av konton och av avtal. Klicka på Meny uppe till vänster och gå sedan längst ner på sidan där det står ”Ditt namn och Inställningar”, klicka där och sedan på ”Internetbanksinställningar”. På nästa sida kan du välja vilket konto som ska vara förvalt vid betalningar (standardkonto), sorteringsordning av konto och avtal samt ändra ordningsföljd och intervall på transaktionerna samt välja språk.

Konton med en svart stjärna framför sig är ett favoritkonto som visas på startsidan.

Om du vill ta bort ett konto från startsidan, klicka på den svarta stjärnan framför kontot som du vill ta bort, och då försvinner kontot från startsidan.

Genom att välja ”Visa alla konton” visas samtliga konton.

För att lägga till ett favoritkonto, klicka på stjärnan framför kontot som du vill ha som favoritkonto.  

När jag gör en betalning eller överföring står det ”Lägg till i Utkast”. Vad betyder det?

Lägg till i Utkast är en funktion som ska underlätta för dig när du ska registrera flera betalningar och/eller överföringar vid ett och samma tillfälle. När du registrerat uppdragen kan du godkänna alla samtidigt.
Väljer du ”Lägg till i Utkast” sparas uppdraget i en lista som lägger sig till höger på skärmen, medan du till vänster kan fortsätta med nästa uppdrag. När du registrerat samtliga kan du godkänna dem samtidigt.

Utkast finns endast i internetbanken och inte i mobilbanken.

I Händelser (bell-ikonen uppe till höger) har vi samlat olika påminnelser som du behöver ta hand om. Visas en siffra före klockan har du påminnelser du behöver ta hand om. Det är påminnelser om Betalningar som du ska godkänna såsom inkomna e-fakturor, betalningar och överföringar som du endast har sparat. Även nya Meddelanden från banken hittar du här samt Dokument som du behöver skriva under.

Vad innebär det att spara en betalning eller överföring i Händelser?

Att ”Spara i Händelser” innebär att du sparar betalningen eller överföringen som osignerad, och att du väljer att signera/godkänna den vid ett senare tillfälle. Först när uppdraget är godkänt skickas det i väg till mottagaren. Uppdraget sparas osignerat i Händelser/Betalningar. Utöver att godkänna dina uppdrag via Händelser kan du ta bort, ändra datum och se detaljer på uppdraget.

Du hittar dina tidigare sparade bank- och plusgiromottagare först när du väljer att göra en ny betalning. De visas vid pilen Mottagare.
Du kan ta bort en sparad bank- och plusgiromottagare. Det är även möjligt att spara en ny bank- och plusgiromottagare genom att aktivera funktionen, till höger om Spara mottagare när du gör en ny betalning.

Den funktionen finns ännu inte i vår betaversion av internetbanken, som är under ständig utveckling.

Kända fel är fel som vi känner till och som ska åtgärdas men som ännu inte är rättade i vår betaversion av internetbanken, som är under ständig utveckling.

Den kvittens du får, när du signerat olika typer av uppdrag eller sparat uppdraget osignerat i Händelser, är i vissa fall vilseledande. Kontrollera därför alltid att uppdraget har genomförts (när uppdraget ska ske direkt) eller återfinns bland framtida betalningar via kontohändelser.

Exempel på vilseledande kvittenser:

  • När du har knappat in en betalning och väljer ”Spara i Händelser” visas meddelandet ”Betalning mottagen”. Det betyder att betalningen är sparad osignerad och flyttad till Händelser och du måste där signera din betalning för att den ska gå i väg till mottagaren.
  • Samma meddelande ”Betalning mottagen” får du när du signerat en e-faktura med förfallodatum längre fram i tiden. E-fakturan betalas på valt betalningsdatum.
Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta vårt Kundcenter här