Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om vår mobil- och internetbank.

Konton

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

Konton som har en svart stjärna framför sig är ett favoritkonto, vilket betyder att kontot visas på Startsidan.

Om du vill ta bort ett konto från Startsidan, klicka på den svarta stjärnan framför kontot som du vill ta bort, och då försvinner kontot från Startsidan.

Genom att välja ”Visa alla konton” visas samtliga konton.

För att lägga till ett favoritkonto, klicka på stjärnan (med svart ram) framför kontot som du vill ha som favoritkonto.

För att ändra ordningen på kontona klicka på ikonen ”Ändra sorteringsordning” (ikon med två pilar och två fyrkanter ovanför kontolistan).

Tänk på att för närvarande påverkas ditt förvalda konto för ny betalning och överföring om du ändrar översta kontot i listan. Se fråga ”Hur väljer jag vilket konto som ska vara förvalt vid ny betalning och överföring?”

I Händelser (bell-ikonen uppe till höger) har vi samlat olika påminnelser som du behöver ta hand om.

Visas en siffra före klockan har du påminnelser du behöver ta hand om.

Det är påminnelser om att du har:

 •  en ny e-faktura som ska betalas.
 • en betalning eller överföring som du valt att ”Spara i Händelser”, som väntar på att du ska godkänna den.
 • en avvisad betalning eller överföring.
 • ett nytt meddelande från banken.
 • ett nytt dokument/avtal som du ska skriva under.

Händelser är uppdelat i fyra flikar, Betalningar, E-faktura, Meddelanden och Dokument.

Så här gör du för att välja ett konto:

 • Välj Meny ute till höger och Inställningar/Internetbanksinställningar.
 • På avsnittet Betalningsinställning ser du förvalt konto. För att ändra konto, klicka på ”Sortera konto”.
 • Det konto som du vill ha som förvalt ska vara överst i listan. När rätt konto* är överst, klicka på knappen Spara.  

*Om du är företrädare på fler avtal kan det förvalda kontot vara en annan persons konton. För att ditt konto ska visas överst när du klickar på ”Sortera konto” måste du först klicka på ”Sortera avtal” och flytta upp ditt avtal överst. När du väljer att endast visa ett avtal för en annan person blir det förvalda kontot det konto som är överst i listan för just den kunden.

Så här gör du för att hitta ditt IBAN nummer:

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat konto på Startsidan
 • Klicka på det konto du vill ha fram ditt IBAN nummer på
 • klicka på de tre prickarna och sedan Kontodetaljer och villkor. Där hittar du IBAN-numret.

Så här gör för att byta namn på ett konto:

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat konto på Startsidan.
 • Klicka på det konto du vill ändra namn på.
 • Klicka på de tre prickarna och sedan klicka på raden där kontonamnet anges.
 • Ändra namn och bekräfta med den ”gula pilknappen.

Första gången du loggar in i internetbanken visas samtliga konton som du är företrädare på, var persons konton för sig. Det är inte säkert att dina egna konton visas överst.

Du kan i avtalsväljaren välja vilken person/personer du vill visa på skärmen. Avtalsväljaren finner du överst och i mitten på din skärm. Siffran anger hur många personer du företräder.
Här väljer du vilket/vilka avtal du vill visa. Klicka ur och i, i rutorna framför kundernas namn. Klicka på Bekräfta (i gul skrift) när du valt klart.

Betala och överföra

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

När du får en ny e-faktura kan du hitta den på två ställen i internetbanken, dels i Händelser/E-faktura, dels i Meny/E-faktura/E-faktura att godkänna.

 

Så här gör du för att betala en e-faktura:

 1. Din e-faktura finner du antingen genom att:
  - Klicka på Bell-ikonen Händelser uppe till höger på skärmen eller
  - Välja Meny/E-faktura/E-faktura att godkänna.
 2. Klicka på de tre prickarna till höger om en e-faktura (för närvarande kan du bara betala en faktura i taget) och välj Ändra*.
 3. Kontrollera att det föreslagna ”Från konto” är det konto du vill betala ifrån.
 4. Klicka på den gula knappen ”Godkänn” för att godkänna fakturan

Har du fler e-fakturor som ska betalas får du göra om processen som är beskriven ovan tills alla är betalda.

Fakturan hittar du bland kommande händelser på kontot du valt att e-fakturan ska dras ifrån. Kommande händelser hittar du via Meny/Kontoöversikt, och välj aktuellt konto. Klicka därefter på knappen ”Visa kommande händelser”.

*orsaken till att valet ”Godkänn” är utgråat när du ska betala en E-faktura, är att funktionen för förvalt konto inte är färdigutvecklad för e-faktura. Du behöver gå omvägen via valet ”Ändra”.

Var hittar jag mina gamla e-fakturor?
Du hittar din gamla e-fakturor genom att välja Meny/E-faktura/E-faktura arkiv.

Så här gör du för att betala en räkning:

 • För att registrera en ny väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen med två pilarna eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring.
 • Ändra till fliken Betalning.
 • Fyll i nödvändig information.
 • Klicka på den gula knappen ”Godkänn” för att godkänna räkningen.

Räkningen hittar du bland kommande händelser på kontot du valt att räkningen ska dras ifrån. Kommande händelser hittar du via Meny/Kontoöversikt, och välj aktuellt konto. Klicka därefter på knappen ”Visa kommande händelser”.

Om du väljer knappen ”Spara i Händelser” istället för ”Godkänn” se fråga ”Spara i Händelser”.

 

När jag gör en betalning eller överföring finns det en knapp ”Lägg till i Utkast” ovanför knapparna ”Spara i händelser” och ”Godkänn”. Vad betyder den?

Lägg till i Utkast är en funktion i internetbanken som ska underlätta för dig när du ska registrera flera betalningar och/eller överföringar vid ett och samma tillfälle. När du registrerat uppdragen kan du godkänna dem med en BankID-signering.

Så här gör du för att registrera flera uppdrag vid ett och samma tillfälle:

 • För att börja registrera väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen med två pilar eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring.
 • Välj om du ska göra en Överföring/Betalning./Utlandsbetalning
 • Fyll i nödvändig information.
 • Klicka på ”Lägg till i Utkast”. Uppdraget sparas i en lista till höger på skärmen.
 • Gör en ny Överföring/Betalning/Utlandsbetalning.
 • Klicka på ”Lägg till i Utkast” (det enda valet som visas).
 • När samtliga uppdrag är registrerade klicka på den gula knappen ”Godkänn alla” för att godkänna samtliga uppdrag. Uppdragen utförs de datum som angivits under kolumnen Betalningsdatum.

När du lagt till första uppdraget i Utkast visas även en summering under rubriken Visa summa. När du lägger till nästa uppdrag och det är från samma konto försvinner summeringen. Summeringen visas när du registrerar uppdrag med olika frånkonton.

När jag gör en betalning eller överföring finns det en knapp ”Spara i händelser” till vänster om knappen ”Godkänn”. Vad betyder den?

Att ”Spara i Händelser” innebär att du i:

 • 1:a steget endast sparar betalningen/överföringen/utlandsbetalning (som osignerad) och
 • 2:a steget ska du att godkänna/signera den.

Så här gör du för att betala en räkning/göra en överföring/utlandsbetalning och väljer Spara i Händelser:

 1. För att registrera en ny väljer du antingen att:
  - Klicka på den gula ikonen  med två pilarna eller
  - Välja Meny/Betala och överföra/Ny betalning/överföring
 2. Välj om du ska göra en Överföring/Betalning/Utlandsbetalning
 3. Fyll i nödvändig information
 4. Klicka på ”Spara i Händelser” och siffran vid Bell-ikonen Händelser ökar, och nu är 1:a steget gjort att uppdraget du registrerat är sparat.
 5. 2:a steget då du ska godkänna uppdraget, klicka på Bell-ikonen Händelser och fliken Betalningar 
 6. Klicka på de tre punkterna till höger om uppdraget som ska godkännas, och välj ”Godkänn betalning”. Uppdraget utförs på det datum som angivits i kolumnen Datum.

Det är möjligt att godkänna flera uppdrag samtidigt via Händelser/Betalningar genom att föra musen framför uppdragets datum (ute till vänster), då visas en ruta som du kan klicka i.

Du hittar dina tidigare sparade bank- och plusgiromottagare först när du väljer att göra en ny betalning. De visas vid pilen ”Välj sparad mottagare”.

När du valt en sparad mottagare kan du ta bort den genom att klicka på Ta bort ikonen ”soptunnan”.

Det är även möjligt att spara en ny mottagare genom att aktivera funktionen, till höger om ”Spara mottagare” när du gör en ny betalning.

Diverse

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om mobilbanken. Till frågor och svar

Möjligheten till att se och handla fonder är ännu inte klar i vår nya internetbank. Du får tills vidare logga in i vår gamla internetbank för att få fram informationen.

Så här gör du för att hitta ditt IBAN nummer:

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat konto på Startsidan
 • Klicka på det konto du vill ha fram ditt IBAN nummer på
 • klicka på de tre prickarna och sedan Kontodetaljer och villkor. Där hittar du IBAN-numret.

Du ser nuvarande skuld och ränta i internetbanken, övriga villkor för lånet får du för tillfället logga in i gamla internetbanken för att få fram.

 • Välj Meny/Kontoöversikt eller klicka på önskat lån på Startsidan.
 • Klicka på lånet du vill titta på.
 • klicka på de tre prickarna och sedan Kontodetaljer.
 • Har du lån via SBAB* välj Meny/Hypotekslån.

* För närvarande visas inte lån via SBAB om du är medlåntagare.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Kontakta vårt Kundcenter här