Träffat den rätta?

Grattis! Se gärna över hur ni båda kan bygga en så bra och trygg gemensam framtid som det bara är möjligt.

Träffat den rätta?

Stort grattis till er båda! Så härligt. Mitt i härligheterna kan det också vara läge att titta på det finstilta och fundera över de juridiska aspekterna och hur ni båda kan bygga en så bra och trygg gemensam framtid som det bara är möjligt. Här nedan hittar du en del svar på frågor som berör just vad som kan vara bra att tänka på när det är dags att flytta ihop, när boendekostnader ska delas på två och vilken försäkring som kan passa.

Om du äger din bostad och ska bli sambo kan det behövas ett samboavtal eller ett testamente beroende på vad du har för önskan med ditt boende vid ett eventuellt dödsfall eller separation. Eftersom du ägde ditt boende innan din nya partner flyttade in är boendet inte bodelningsbart utan fortfarande ditt vid en eventuell separation. Den som flyttar in ska inte använda sina sparpengar till att renovera bostaden och det är bra att dela boendekostnaden mellan er men inte lånekostnaderna. Det är något ni behöver prata igenom innan ni flyttar ihop. Skulle du avlida tillfaller boendet ditt dödsbo. Det blir dock en skillnad om ni gifter er. Ta alltid hjälp av jurist för att reda ut vad ni vill och hur ni kan få hjälp med detta. 

Kontantinsats
Köper ni en ny gemensam bostad behöver ni själv lägga in kontantinsatsen, dvs minst 15 % av köpeskillingen. Om det är så att ni sätter in olika del av kontantinsatsen är det bra att tänka på att detta kan regleras i en separat revers mellan er. Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld.

Om ni separerar
Köper ni en bostad för gemensamt bruk är den bodelningsbar vid en separation. Är ni inte gifta så ärver ni inte varandra och då kan det vara bra med ett testamente. Har ni barn sedan tidigare är detta extra viktigt att tänka på samt att se över eventuella livförsäkringar och/eller teckna nya, så att en av er har möjlighet att bo kvar ifall det värsta inträffar och den andra avlider. Vi skulle rekommendera er att ta hjälp av en jurist för att få allt rätt. Läs mer om våra juristtjänster här.

Om det är så att ni sätter in olika del av kontantinsatsen är det bra att tänka på att detta kan regleras i en separat revers mellan er. Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld. Ta gärna hjälp av en jurist. Läs mer om våra juristtjänster här

Som sambo räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och som stadigvarande bor tillsammans som ett par. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det. Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. En gemensam fritidsbostad räknas inte som den gemensamma bostaden, och behöver inte tas upp i en bodelning. Ni kan skriva ett eget avtal mellan er hur ni vill sköta det vid en separation. Ni vill kanske också skriva ett testamente som reglerar detta vid ett dödsfall. Se våra juridiska tjänster här.

Är ni sambo är det bra med ett testamente om ni vill att boendet och fritidshuset ska tillfalla den andra. Är ni sambo och har barn har barnen alltid rätt till sin laglott och den går inte att testamentera bort. I detta fall kan det vara bra med en livförsäkring, som kan användas till att lösa ut barnen. Är ni gifta och har endast gemensamma barn, tillfaller boendet och fritidshuset make/maka. Är ni gifta men har särkullbarn är det även här viktigt att tänka på livförsäkringar, då barnen inte kan testamenteras bort.

Det första ni bör tänka på är att skaffa en ordentlig hemförsäkring. Detta gäller faktiskt oavsett vilken boendeform ni har valt och oavsett ifall ni äger eller hyr bostaden. Hemförsäkringen ger nämligen också dig som individ ett viktigt skydd i vardagen då du kan råka ut för såväl inbrott som situationer där du behöver rättsskydd och ansvarsskydd. 

Är bostaden köpt och kanske högt belånad är det viktigt att tänka på att skydda varandra i händelse av dödsfall. Varsin livförsäkring där den andra parten står som förmånstagare kan göra att den överlevande partnern får ekonomiska möjligheter att bo kvar eller i alla fall möjliggöra en ordnad avveckling och försäljning av det gamla boendet. Yngre par och nyblivna familjer som precis köpt ett boende är ofta extra utsatta eftersom de som regel inte hunnit amortera på lånen och familjen är beroende av två inkomster. För denna grupp är ordentliga livförsäkringar extra viktigt.

Konsumenternas.se är en bra informationssida där du kan läsa mer om just livförsäkring och hemförsäkringar

Att ha en livförsäkring handlar lika mycket om att ge som att känna trygghet. Livförsäkringen ger en ekonomisk trygghet i form av en utbetalning till dina efterlevande om du skulle avlida. Den som tar emot utbetalningen, förmånstagaren, kan vara make, maka, sambo eller barn, men du kan även välja att tilldela en valfri förmånstagare, till exempel en organisation, utbetalningen. Du väljer själv till vem eller vad pengarna ska gå, där du känner att de ger mest nytta och trygghet för framtiden.

Två olika livförsäkringar
Det finns två olika typer av livförsäkringar; individuell- och grupplivförsäkring. Grupplivförsäkringen tecknas av en grupp och innefattar t ex medlemmar i ett fackförbund eller inom ett företag och går att teckna upp till ett specifikt maxbelopp. Ibland ingår en grupplivförsäkring i din anställning. Trots det kan det finnas individuella behov som grupplivförsäkringen inte kan tillgodose och därför kan det vara en god idé att teckna en privat livförsäkring. Vill du ha en offert på vad en livförsäkring kostar så kontakta gärna någon av våra licensierade försäkringsspecialister. Kontakta oss gärna här.