Familjen växer

Planera och se över sparandet till barnet och även ditt eget sparande och din pension när du är föräldraledig.

Familjen växer

Grattis, så roligt att familjen växer! Att bli förälder är något av det största som kan inträffa i livet och efter det blir sig ingenting riktigt likt. Att planera för hur småbarnstiden ska vara och när det ska ätas och sovas kan vara svårare, oftast handlar det bara om att försöka åka med och njuta av tiden. Vad du bättre kan planera för är att se över sparandet till barnet och även ditt eget sparande och din pension när du är föräldraledig. Svaret på de frågorna och andra som kan vara bra att ha koll på när ni blir fler i familjen – de hittar du här. 

Tre bra saker att tänka på om sparande och pension:

  1. Om det finns utrymme i ekonomin är det klokt att försöka spara för att kompensera för minskade avsättningar i allmän pension och i tjänstepensionen. En bra sparform för detta är ett investeringssparkonto (ISK). Du kan läsa mer om ISK.
     
  2. Om man är gift eller registrerade partners kan man föra över sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledigheten och eventuellt deltidsarbetar under en period av livet. Det kan vara ett sätt att kompensera för det pensionsbortfall som den andra föräldern kan komma att få som pensionär. Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. Du kan läsa mer om pensionens delar här. Hos Pensionsmyndigheten kan du läsa mer om hur småbarnstiden kan påverka din pension. Klicka här.
     
  3. Ett sparande till ert barn är också bra att få igång, detta är i princip nödvändigt numera för att kunna köpa en bostad i framtiden. Du hittar inspiration för olika sparformer här

Börja med att fundera över två saker: Dels hur länge pengarna ska sparas, dels vilken ambition du har att ditt sparkapital ska få hjälp att växa genom värdeutveckling? 

Den potentiella värdeutvecklingen är kopplad till vilken risk dvs hur stora svängningar i sparkapitalets värde du är beredd att acceptera. En längre spartid innebär ofta en högre acceptans för kortsiktiga marknadssvängningar medan investeringar mot aktiemarknaden historiskt sett har svängt mer i värde än räntesparande. Å andra sidan har man också fått bra betalt för denna risk i form av värdeuppgångar. När det kommer till att välja var man ska spara så har både investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring fördelen att du fritt kan köpa och sälja värdepapper på kontot under spartiden utan att detta kräver deklaration eller utlöser någon reavinstbeskattning. Kapitalförsäkringens försäkringsmoment gör att den ofta har en årlig försäkringsavgift men samtidigt öppnar den upp stora möjligheter att styra över kapitalet med insättande av förmånstagare etc.

Du kan kontakta oss och boka ett möte här

Det är klokt att arrangera barnsparandet på ett sådant sätt att barnen inte automatiskt får tillgång till pengarna samma dag som de blir myndiga. Det finns två vanliga sätt att undvika sådan problematik. Antingen sparar man pengarna i sitt eget namn och lämnar över hela eller delar av sparkapitalet som gåva till barnet den dag man finner det lämpligt. Baksidan av ett sådant upplägg kan såklart vara att det tilltänkta barnsparandet kan komma att ingå i dödsbo efter en förälder eller i bodelning vid en skilsmässa.

Ett tryggare upplägg kan därför vara att spara i en kapitalförsäkring där du som sparare är ägare och därigenom har full kontroll, men barnet står som förmånstagare till värdet av försäkringen. För att hitta ett upplägg som passar just er individuella situation rekommenderar vi kontakt med en finansiell rådgivare. Kontakta oss gärna och boka ett möte här.

När du tar ut föräldraledigt kan inkomsten och din pension påverkas. Du tjänar fortfarande in till din pension under din föräldraledighet eftersom den är pensionsgrundande. För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner kan ni föra över premiepensionen till den som tjänar minst. Kolla också att din arbetsgivare betalar in tjänstepension även när du är föräldraledig. Hos pensionsmyndigheten kan du läsa mer om din pension under småbarnsåren här.

Eftersom pensionssystemet bygger på livsinkomsten så påverkas tyvärr pensionen negativt av deltidsarbete. På www.pensionsmyndigheten.se finns bra information kring hur föräldraledighet och deltidsarbete påverkar pensionen.

Värt att tänka på när ni går in i en period av föräldraledighet är att den gemensamma inkomsten sjunker. Då kan det vara en idé att se över vilka utgifter ni har rent allmänt i hushållet och även att se över boendekostnaderna och hur er amortering och bolåneränta ser ut. Kanske är det läge att binda räntan så att ni får en tryggare ekonomisk tid under er föräldraledighet? Prata med er bank som kan ge er råd kring detta. Du kan kontakta oss och boka ett möte här.

Månadssparande är ett bra sätt att komma igång med ett regelbundet sparande. Du bestämmer ett belopp som dras automatiskt från ditt konto varje månad och du slipper tänka på det eller komma ihåg det själv. Enklare kan det inte bli. Även små belopp kan göra stor skillnad för dig i längden och det är aldrig för sent att börja. Att ha en sparad slant är en trygghet för dig och blir som en försäkring om något skulle hända i framtiden. Oavsett om du sparar för att ha en buffert, till en resa eller din pension så är månadssparande ett bra alternativ för ett regelbundet sparande. Du kan läsa mer om månadssparande här.

Fundera över syftet
Hur mycket du ska spara beror så klart på. Är det så att du tänker börja använda hela eller delar av ditt sparkapital den närmaste tiden så är det alltid viktigt att se till att pengarna är placerade till låg risk så att du vet hur mycket pengar du faktiskt har att röra dig med. Har du under en period i livet mindre pengar att röra dig med är det bra att göra en ungefärlig budget på dina inkomster och utgifter så att du kan få en uppskattning om hur mycket pengar du har möjlighet att spara varje månad. Även om det bara är en liten summa så är det bättre än ingenting alls så försök att sätta av en liten slant varje månad.

Det här visste du kanske inte men det kan faktiskt vara så att det är ditt sparande som gör störst skillnad i kampen mot klimathotet. Ja, du läste rätt. Pengar är makt på flera olika vis. Pengar ger oss möjlighet att påverka och ditt kapital kan ha en fantastisk förmåga att agera drivkraft för förändring. För är du fond- och pensionssparare är du i de flesta fall delägare i hundratals börsnoterade företag i helt skilda branscher. Läs mer om hållbart sparande här.

Hållbara placeringar
Som en hållbar sparbank erbjuder vi så klart hållbara fonder som värnar om miljön och samhället. Hållbarhet är ett stort begrepp men i huvudsak bygger hållbar kapitalförvaltning på ett strukturerat arbetssätt där man satt ett visst ramverk för hur fondförvaltningen ska gå till. Prata med oss om du vill komma igång med ett hållbart sparande. Kontakta oss här.

En fond tas om hand och administreras av en fondförvaltare. Det kan vara en bank eller annan finansiell institution som ansvarar för fonden och investeringarna i den. En fondförvaltare har därför stora möjligheter att påverka innehållet och de vanligaste verktygen för det är exludering, inkludering och påverkan.

Exludering innebär att fondförvaltaren helt väljer bort bolag som arbetar inom vissa branscher eller bedöms ha för dåligt hållbarhetsbetyg utifrån internationella betygssättningar.

Inkludering innebär att fondförvaltaren i motsats till exkludering aktivt söker upp och investerar i bolag som är verksamma inom vissa branscher eller bolag som har ett framstående hållbarhetsarbete.

Påverkan innebär att fondförvaltaren engagerar sig som ägare och kontinuerligt för en aktiv dialog med bolagen om hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Som fondsparare kan du enkelt kolla hur pass hållbara dina fonder är på www.hållbarhetsprofilen.se som drivs av Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Du kan också titta i vårt fondutbud och filtrera på de fonder som är markerade med flest ”hållbarhetsglober”, se vårt fondutbud här.

Det gör du enklast genom att placera ditt sparande i hållbara fonder. Faktum är att många av oss kan göra en större klimatinsats genom att göra tydliga val i placeringen av vårt fondsparande än ifall vi neutraliserade alla utsläpp från vår mat och transporter. 300 000 kronor investerade i ett brett globalt aktieindex motsvarar nämligen delägarskap i verksamheter som släpper ut lika mycket Co2/år som en genomsnittlig svensk medborgare. Genom att göra valet att dina pengar istället ska investeras mer hållbart så kan du direkt sänka dessa utsläpp med upp till en sjättedel. Boka en tid med någon av våra rådgivare som alla är utbildade inom hållbara investeringar om du behöver råd och hjälp. Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss här

Med vår sparkalkylator kan du enkelt se hur mycket du behöver spara i månaden för att nå ditt uppsatta mål. Den ger dig samtidigt en tydlig illustration över hur ditt sparande påverkas av både förväntad avkastning och årliga fondavgifter. Med placeringshjälpen kan du få inspiration kring sparande och undersöka hur länge du ska spara och vilken risk du är beredd att ta. Här får du enkel och snabb guidning kring hur du kan tänka när du ska placera dina pengar.

Det enkla och hållbara sparförslaget ska fungera som en inspiration till dig som snabbt och enkelt vill komma igång med ett månadssparande eller placera ett mindre belopp sparkapital. Utgå från vilken risk du är beredd att ta och hur länge du vill spara. Vårt enkla och hållbara sparförslag gör det enkelt för dig att komma igång med ditt sparande.

Flyttar din partner in i din bostad – eller tvärtom - så fortsätter bostaden att vara din/din partners så länge ni är sambos. Den ingår då inte i en eventuell bodelning. Den som flyttar in ska helst inte använda sina sparpengar till att renovera bostaden och det är bra att dela boendekostnaden mellan er men inte lånekostnaderna. Det är något ni behöver prata igenom innan ni flyttar ihop.

Köper ni en ny gemensam bostad behöver ni själv lägga in kontantinsatsen, dvs minst 15 % av köpeskillingen. Om det är så att ni sätter in olika del av kontantinsatsen är det bra att tänka på att detta kan regleras i en separat revers mellan er. Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld.

Köper ni en bostad för gemensamt bruk är den bodelningsbar vid en separation. Är ni inte gifta så ärver ni inte varandra och då kan det vara bra med ett testamente. Har ni barn sedan tidigare är detta extra viktigt att tänka på samt att se över eventuella livförsäkringar och/eller teckna nya, så att en av er har möjlighet att bo kvar ifall det värsta inträffar och den andra avlider. Vi skulle rekommendera er att ta hjälp av en jurist för att få allt rätt. Läs gärna mer om våra juristtjänster här.

Om det är så att ni sätter in olika del av kontantinsatsen är det bra att tänka på att detta kan regleras i en separat revers mellan er. Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld. Ta gärna hjälp av en jurist. Du kan läsa mer om våra juristtjänster här.

Som sambo räknas två personer som har ett gemensamt hushåll och som stadigvarande bor tillsammans som ett par. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna önskar det. Vid en bodelning räknas all samboegendom ihop och summan av samboegendomen delas sedan lika parterna emellan. En gemensam fritidsbostad räknas inte som den gemensamma bostaden, och behöver inte tas upp i en bodelning. Ni kan skriva ett eget avtal mellan er hur ni vill sköta det vid en separation. Ni vill kanske också skriva ett testamente som reglerar detta vid ett dödsfall. Vill ni kontakta en jurist kan ni läsa mer om våra juridiska tjänster här.

Att ha en livförsäkring handlar lika mycket om att ge som att känna trygghet. Livförsäkringen ger en ekonomisk trygghet i form av en utbetalning till dina efterlevande om du skulle avlida. Den som tar emot utbetalningen, förmånstagaren, kan vara make, maka, sambo eller barn, men du kan även välja att tilldela utbetalningen en valfri förmånstagare som till exempel en organisation. Du väljer själv till vem eller vad pengarna ska gå, där du känner att de ger mest nytta och trygghet för framtiden.

Två sorters livförsäkringar
Det finns två olika typer av livförsäkringar; individuell- och grupplivförsäkring. Grupplivförsäkringen tecknas av en grupp och innefattar t ex medlemmar i ett fackförbund eller inom ett företag och går att teckna upp till ett specifikt maxbelopp. Ibland ingår en grupplivförsäkring i din anställning. Trots det kan det finnas individuella behov som grupplivförsäkringen inte kan tillgodose och därför kan det vara en god idé att teckna en privat livförsäkring. Vill du ha en offert på vad en livförsäkring kostar så kontakta gärna någon av våra licensierade försäkringsspecialister. Kontakta oss gärna här.

Det första ni bör tänka på är att skaffa en ordentlig hemförsäkring. Detta gäller faktiskt oavsett vilken boendeform ni har valt och oavsett ifall ni äger eller hyr bostaden. Hemförsäkringen ger nämligen också dig som individ ett viktigt skydd i vardagen då du kan råka ut för såväl inbrott som situationer där du behöver rättsskydd och ansvarsskydd. 

Är bostaden köpt och kanske högt belånad är det viktigt att tänka på att skydda varandra i händelse av dödsfall. Varsin livförsäkring där den andra parten står som förmånstagare kan göra att den överlevande partnern får ekonomiska möjligheter att bo kvar eller i alla fall möjliggöra en ordnad avveckling och försäljning av det gamla boendet. Yngre par och nyblivna familjer som precis köpt ett boende är ofta extra utsatta eftersom de som regel inte hunnit amortera på lånen och familjen är beroende av två inkomster. För denna grupp är ordentliga livförsäkringar extra viktigt.

Konsumenternas.se är en bra informationssida där du kan läsa mer om just hemförsäkring och livförsäkring.