Att skiljas

Här hittar du svaren på dina frågor. Vad du ska tänka på när du behöver ett nytt boende och kring din pension och sparande.

Att skiljas

Av olika anledningar behöver vi ibland dela på oss. Förutom den turbulens som kan uppstå när gemensamma ägodelar ska delas upp och umgänge med barn och husdjur ska göras upp, så är det troligen en hel del annat som du behöver ta itu med också. Som kanske att ordna ett nytt boende och vad du ska tänka på där. Och i en förlängning hur du ska tänka kring din pension och ditt sparande. Svaren på de och flera andra frågor hittar du här. 

Det beror i första hand på er juridiska status, är ni sambo eller gifta? Och om det i sådana fall finns ett samboavtal eller äktenskapsförord registrerat? Huvudregeln för sammanboende par är att samboegendom ska delas lika men här ingår endast bostad och bohag som är anskaffat för gemensamt bruk. Sparande på banken, aktier och fonder som ägs av den ena parten personligen ingår som huvudregel inte i samboegendomen. Detsamma gäller exempelvis bilar, båtar, kapitalförsäkringar och personliga smycken. Är ni däremot gifta ingår som huvudregel alla era tillgångar i giftorättsgodset och detta ska också som huvudregel delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Små eller stora avsteg från dessa huvudregler kan dock avtalas genom äktenskapsförord eller samboavtal. Egendom som kommit till den ena maken genom arv eller gåva kan också vara skyddad genom förbehåll att denna ska utgöra den mottagande partens enskilda egendom. Behöver ni hjälp av en jurist hittar du våra juridiska tjänster här.

Om ni är gifta och har sparat pengar i eget namn så ingår dessa som huvudregel i giftorättsgodset vid en skilsmässa. Det finns dock inget som hindrar att ni själva kommer överens om att dessa pengar är barnens och inte ska beröras av skilsmässan. Problemet uppstår vanligen i de fall det finns oenigheter kring hur och till vem sparpengarna ska fördelas. Ett sätt att lösa denna problematik är såklart att på förhand reglera detta i avtal mellan er. En annan väg är att sparandet redan från början görs direkt i barnens namn. Det sistnämnda kan dock medföra andra problem eftersom många föräldrar inte önskar att deras barn på 18-årsdagen får fri tillgång till sparpengarna. Kapitalförsäkring är den sparandeform som ger störst flexibilitet att hantera detta men då varje situation är unik rekommenderar vi kontakt med en finansiell rådgivare. Kontakta oss gärna och boka ett möte här

Ifall du som ensamstående har en mer ansträngd ekonomi med mindre marginaler är det framförallt viktigt att försöka hålla god koll på din ekonomi och att försöka hitta utrymme för ett månatligt buffertsparande. Alla råkar ibland ut för oförutsedda utgifter och då är det viktigt att det finns en snabbt tillgänglig buffert med sparpengar som en krockkudde. Prata gärna med din rådgivare om du behöver hjälp. Du kan kontakta oss här.

Allmän pension och tjänstepension påverkas inte av en skilsmässa men har du sparat till en privat pension så är det normalt att den bodelas. Du kan läsa mer om pension här och du kan gärna ta kontakt med en rådgivare för råd. Du kontaktar oss här.

Om du kontaktar din bank så kan de titta på ett bolånelöfte till dig. Beroende på hur mycket pengar du har att sätta in i det nya boendet kan du påverka din månadskostnad. Du får även ett svar av banken hur mycket du har möjlighet att låna så du vet i vilken prisklass du kan leta nytt boende. Du behöver även fundera över vilken månadskostnad du vill ha för ett boende. Det bästa är att du bokar ett möte med din rådgivare och går igenom din situation. Du hittar kontaktvägar till oss här.

Det bästa sättet att ta reda på detta är att kontakta banken. Banken hjälper dig att göra en kalkyl och ansöka om ett bolånelöfte så att du får reda på hur mycket du kan låna och vad månadskostnaden blir. Kontantinsatsen är minst 15 % och i kontakten med banken får du hjälp med att räkna ut hur detta påverkar dina möjligheter att låna och hur mycket du kan köpa för. Du kan kontakta oss här.

Ett lånelöfte är ett löfte om bostadslån hos Sparbanken Syd. Med ett lånelöfte i handen vet du att du kan låna till det boende som du vill köpa. Då vet du vad bostaden får kosta och hur mycket det kommer att kosta dig i månaden. Lånelöftet är kostnadsfritt och gäller i 6 månader. Läs mer om lånelöfte här. Du kan också ansöka och få svar direkt.

Äger du redan en bostad har du kanske ett bolån. Det är ett lån med bostaden som säkerhet. Ett bolån kan du dela upp i flera delar med fast respektive rörlig ränta och olika bindningstider. På så sätt begränsar du räntekänsligheten. Bolånen får tillsammans uppgå till maximalt 85 % av fastighetens marknadsvärde. Du behöver själv lägga in kontantinsatsen, dvs minst 15% av köpeskillingen. Läs mer om bolån här.

Det är bra att ta kontakt med banken när det är dags för dig att börja gå på visningar och få hjälp med ett lånelöfte. Där får du hjälp med allt du behöver veta. Bland annat att kontantinsatsen är 15 % av köpeskillingen och den behöver du själv ha pengar till. Du får också veta vilken månadskostnad du/ni får vid ett köp och hur bolåneräntan påverkar månadskostnaden. Det finns både rörlig och bunden ränta att välja emellan. Du/ni har kanske också en egen önskan hur mycket bostaden får kosta per månad. Så kontakta din bank för att diskutera hur det ser ut för just dig. Du kan kontakta oss och boka ett möte här.

Det bästa är om du tar kontakt med din bank i ett tidigt skede för att få hjälp med ett lånelöfte och för att gå igenom din eller er privatekonomi. Ett lånelöfte anger vilken prisnivå som är rimlig utifrån dina ekonomiska förutsättningar, och hur mycket du kan få låna. Lånelöftet får du snabbt och kostnadsfritt, och när det är klart är du redo att lägga ett bud när ditt drömboende dyker upp.

Bra att ha koll på är att det annonserade priset för en villa eller en bostadsrätt säger inte allt om vad den kommer att kosta i praktiken. Försäljningspriset kan bli högre än utgångspriset efter budgivning. För villor och andra fastigheter tillkommer utgifter för lagfart och pantbrev och för bostadsrätter måste du förstås även räkna in månadsavgiften.

När du skriver kontraktet för ditt bostadsköp betalar du normalt en handpenning om 10 % av köpesumman. Vi erbjuder ränte- och kostnadsfritt lån till handpenningen i 3 månader, under förutsättning att du fullföljer ditt köp och belånar bostaden genom Sparbanken Syd.

Låt det gärna ta tid att hitta det rätta boendet. Genom att gå på ett antal visningar får du en bra känsla för vad du söker och inte söker. Ett bostadsköp är ett stort och oftast långvarigt beslut, så både bostaden i sig och området den ligger i måste kännas rätt i magen. För att försäkra dig om att du inte betalar ett överpris: jämför det begärda priset med liknande objekt i närheten och räkna även in eventuella renoveringsarbeten i den totala kostnaden. Många gånger kan det vara klokt att välja ett boende som inte kräver alltför stora förbättringar.

Undersökningsplikt
Oavsett om det är hus eller bostadsrätt du tittar på gäller att du som köpare har undersökningsplikt. Om du inte själv är kunnig inom byggnadskonstruktion är det en god idé att anlita en besiktningsman, men kom ihåg att det ändå finns områden som du själv ansvarar för att kontrollera (t ex el, VVS, enskilt avlopp, skorsten och eldstäder, garage och uthus).

Koll på föreningen
Vid köp av bostadsrätt kan man nöja sig med en besiktning av badrummet, men här ska man också förvissa sig om att bostadsrättsföreningen har en god ekonomi. Om föreningen har planer på större investeringar inom en snar framtid (t ex renoveringar, stambyten eller tillbyggnader) är det sådant som kan komma att påverka din månadsavgift avsevärt.

Juridik är kanske inte det första man vill tänka på när man ska skaffa nytt boende. Men när man flyttar ihop, som sambo eller gift, kan det vara bra att prata med en familjejurist. Juristen hjälper dig att få koll på vad som gäller för just er familjesituation och ert boende.

Avtal och testamente
Ibland kan det vara bra att upprätta ett samboavtal för att reglera vem som får vad i händelse av en framtida bodelning. Om ni har lagt olika mycket i insats i boendet kan det vara aktuellt att upprätta en så kallad revers, som fördelar pengarna proportionerligt vid en eventuell försäljning. En revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kring en skuld.

Att skriva ett testamente kan kännas avlägset för många, men kan vara till hjälp för att vara på den säkra sidan i arvsfrågor, särskilt om ni är ogifta eller har barn från tidigare förhållanden.

Separationer och dödsfall är tyvärr sådant som kan drabba alla par, och då är det bättre att ha tänkt efter i förväg. Det är inte lika lätt att tänka logiskt och komma överens när man just gjort slut, och om ens partner gått bort är praktiska krångligheter och en oro att bli av med sitt hem det sista som man önskar sig.

Juridiska tjänster
Vi samarbetar med professionella jurister på Lexly. De har specialistkompetens inom alla familjejuridiska områden och kan hjälpa dig i livets alla skeden. Familjejuridik är en del av vardagen och du kan få råd och hjälp i takt med att livet förändras. Läs mer om våra juristtjänster här.