Vi värnar om våra medarbetare och kunder. För att sakta ned spridningen av Coronaviruset, ber vi dig som kan att använda vår internet- eller mobilbank istället för att besöka våra kontor. För mer information om Corona läs här

Ekonomi bra för plånbok och planet

God ekonomihälsa är att ha kunskap, kontroll och förståelse. Har du en god ekonomihälsa kan du göra hållbara val som är bra för dig själv och miljön.

Detta är en god ekonomihälsa

Har du koll på din ekonomihälsa?

Vi menar att en god ekonomihälsa är att ha kunskap och kontroll över den egna ekonomin samt förståelse för hur olika beståndsdelar i privatekonomin påverkar varandra. Har du det får du en mer positiv känsla när du tänker på din ekonomi och kan göra hållbara val för dig själv och miljön.

Vi på Sparbanken Syd jobbar för en god ekonomihälsa i Sverige och vill på olika sätt inspirera människor till det här.

Bra för både plånboken och planeten

En god ekonomihälsa är ett förhållningssätt till ekonomi som är bra för personen, plånboken och planeten. Att ha en god ekonomihälsa innebär:

 • Att ha kunskap, förståelse och kontroll över sin ekonomi.
 • Att ha ett ekonomiskt och hållbart livspussel.
 • Att ha tillit till sin bank och känna sig trygg.
 • Att ha en bra och positiv känsla kopplat till sin ekonomi.

Som sparbank har vi ett ansvar att sprida kunskap och erbjuda verktyg för att göra vägen mot en god ekonomi enklare och roligare. Alla har rätt att förstå och ha kontroll över sin ekonomi - det är att ha en god ekonomihälsa. Genom att sätta oss in i våra kunders totala livssituation, får vi en större förståelse för vilka bitar som vi kan bidra med för att hjälpa dem att skapa ett ekonomiskt och hållbart livspussel. Vi vill att våra kunder ska ha en bra och positiv känsla kring sin ekonomi och det ska inte kännas komplicerat eller jobbigt att träffa oss för att prata ekonomi. 

Fler än var fjärde känner oro

För att ta tempen på svenskarnas ekonomihälsa gjorde vi en Kantar Sifo-undersökning. I den svarar fler än var fjärde person att de känner oro, ångest eller frustration när de tänker på sin egen privatekonomi, och nära varannan svensk svarar att de inte har någon känsla för hur deras sparkapital kommer att se ut om 10 år. Något som tyder på en sviktande ekonomihälsa i landet.

Även Riksbankens siffror pekar på en sviktande ekonomihälsa bland svenskarna. De svenska hushållen blir allt högre skuldsatta (läs mer här) och enligt Statistiska Centralbyråns sparbarometer sjunker samtidigt hushållssparandet (läs mer här). Men det finns en skillnad kring hur man uppfattar sin egen ekonomihälsa och hur det egentligen ligger till. Trots oro och ångest svarar nästan alla av de tillfrågade i Sifo-undersökningen (94 %) att de har en god eller delvis god ekonomihälsa.

Nästan hälften tar inte hjälp av banken

Att svenskarna uppfattar sin ekonomihälsa som god samtidigt som de känner ångest när de tänker på sin privatekonomi är motsägelsefullt. Självbilden om koll och kontroll på privatekonomin verkar vara starkare än hur verkligheten ser ut. Trots att banker kan hjälpa individer att lägga ett ekonomiskt och hållbart livspussel, så att självbild och verklighet stämmer överens, tar 45 % inte den hjälpen visar siffrorna.

Vad som också framkommer tydligt i undersökningen är skillnader kring hur kvinnor respektive män uppfattar sin ekonomiska situation. Den största oron hos kvinnor ligger i den framtida ekonomiska situationen (34 %) medan den vanligaste oron bland män är oförutsedda kostnader (29 %).

Kvinnor mer oroliga för framtiden

Vad gäller pensionssparandet och därmed den framtida ekonomin oroar sig kvinnor över detta i större utsträckning än män, 33 % av kvinnorna ser detta som ett orosmoment jämfört med 22 % av männen. Undersökningen visar även att kvinnor är bättre på att be om hjälp vid frågor eller problem med privatekonomin, medan män snarare försöker lösa frågan eller problemet på egen hand.

Många kan nog känna igen sig i den där oroskänslan i magen som kan uppstå när man inte har koll och gärna skjuta upp sådant som verkar krångligt. Men med enkla medel kan man faktiskt komma tillrätta med det som verkar svårt och få ett orosmoment mindre i livet. Likväl som människor är måna om sin personliga hälsa tror vi att man är mån om sin ekonomiska hälsa om man får lite hjälp på traven. Kanske är det bara lite träning som behövs för att skapa goda vanor?

Fem enkla tips

Vi har fem enkla tips som vi rekommenderar att man ska börja med för att ta de första stegen mot en god ekonomihälsa:

 1. Börja umgås med din ekonomi
  Lär känna din ekonomi och din inställning till din ekonomi. Vad har du för mål, vilka är dina rutiner och när dyker orosmolnen upp? Insikter och kunskap lindrar ekonomisk stress. Vad har du för inställning till ekonomi och hur tänker du kring pengar? Läs mer om det här
 2. Orka tänka på framtiden
  Även om framtiden känns långt borta så ska den inte skjutas upp. Ta hjälp av din bank och planera för både pension, investeringar och ekonomisk buffert. Vem vet – det kanske blir kul! Läs mer om hur du bokar ett nätmöte här.
 3. Dra igång sparandet – med lagom ambition
  Att spara är en dygd, heter det ju. Men det gäller att hitta rätt nivå på sparandet som passar just din ekonomiska situation. Anpassa ambitionsnivån efter ditt eget liv, ingen annans. Här kan du läsa mer om månadssparande
 4. Försäkra bort onödig stress
  Alla de där ”om” och ”ifall” skapar stress och oro. Du kan aldrig försäkra dig mot livets vändningar, men med försäkringar kan du skapa dig ekonomisk trygghet i svängarna. Vi har flera olika försäkringar och genom samarbeten kan vi erbjuda ett brett utbud.
 5. Påverka med sparpengarna
  Förutom att äta mindre kött och minska flygandet kan du påverka miljön avsevärt genom att placera sparpengar och pension i gröna och hållbara fonder, för din och klimatets skull. Läs mer om hållbara placeringar.

Behöver du komma igång med din ekonomihälsa, ta gärna kontakt med oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter och våra kontor.