Betala till och från utlandet

För säkra betalningar till och från ett annat land.

IBAN, BIC och SEPA. Det är mycket att hålla reda på när pengar ska skickas till utlandet eller ska tas emot.

Utlandsbetalningar

Med utlandsbetalningar kan du betala företagets fakturor från leverantörer i hela världen. Välj om du eller mottagaren ska stå för kostnaden, eller om ni ska dela på den. Tänk på att betalning från utlandet också kan kallas ankommande betalning.

Betala till utlandet

I de flesta fall kommer SEPA (betalning till mottagare inom EU/EES i euro) och Internationella betalningar  (alla betalningar som inte är SEPA-betalningar) att finnas på mottagarkontot på betalningsdagen från ditt Sparbanken Syd-konto. Det finns undantag, till exempel JPY (Japanska Yen) och andra valutor där bankdagen är stängd tidigt på morgonen när vi i Europa har morgon.

För att öka säkerheten är det viktigt att ange rätt information om mottagarens bank och kontonummer. Till ett stort antal länder (bland annat inom EU) behöver du ange mottagarens kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number) och Bank Identifier Code (BIC eller Swift). 

Fakta

Du kan betala i internetbanken, telefonbanken eller på bankkontoret. Betalar du i internetbanken eller telefonbanken måste du ha BIC/SWIFT-ID eller ett s.k. Nationellt ID till din mottagares bank. Ska du göra en betalning till ett land där dessa uppgifter saknas måste du genomföra betalningen via telefonbanken eller på ett bankkontor.

SEPA-betalning eller utlandsbetalning?

SEPA-betalning
När du ska betala någon i ett land inom EU/EES. Betalningen måste göras i euro.

Utlandsbetalning
Gäller alla andra betalningar som inte är SEPA-betalningar. 

Tänk på detta

  • För att öka säkerheten och undvika fel är det viktigt att ange mottagarens bank och kontonummer korrekt.
  • Landets infrastruktur och den mottagande bankens resurser för att hantera utlandsbetalningar kan påverka tiden det tar. 
IBAN och BIC

Tillsammans garanterar IBAN och BIC en korrekt och enkel överföring av betalningsmeddelandet till betalningsmottagarens bank. 

IBAN
Bankerna i Europa har tagit fram en gemensam standardiserad metod för att tolka och kontrollera bankkontonummer i betalningar från utlandet, International Bank Account Number, IBAN. Det består av landkod, kontrollsiffror, bankkod och fullständigt kontonummer. Läs mer om IBAN på www.ecbs.org

BIC
För att säkerställa automatisk behandling av betalningsuppdraget krävs även en Bank Identifier Code (BIC). BIC är synonymt med SWIFT- koden och identifierar den mottagande banken. Du kan söka efter BIC-adresser på www.swift.com. 

Pris
AVGÅENDE UTLANDSBETALNINGAR  
VIA INTERNETBANKEN  
SEPA-betalning (Bet. från EU, EES eller Schweiz i euro) 0 kr
Int. betalning (Bet. utanför EES-området eller bet. i annan valuta än euro.) 75kr
   
VIA KONTOR  
SEPA-betalning (Bet. till mottagare inom EU/EES i euro.) 100 kr
Int. bet. (Bet. utanför EES-områden eller bet. i annan valuta än euro inom EES.) 175 kr
   
TILLÄGGSPRISER  
Utländska kostn. då dessa inte ska belasta mottaren (OUR) 3). Inom EU/EES från 150 kr
Övriga länder: faktiskt kostnad min 300 kr
Länder utanför EU min 300 kr 4)
Manuell rättning eller komplettering - tilläggspris (T ex BIC, nationellt ID, FWI/ABA/Routing) + 85 kr
Ändra/återkalla uppdrag hos utländsk bank inom 1 månad. 400 kr 2)
Ändra/återkalla uppdrag hos utländsk bank inom 1-6 mån. 600 kr 2)
Ändra/återkalla uppdrag hos utländsk bank efter mer än 6 mån. 1 100 kr 2)

2) Eventuella utländska kostnader kan tillkomma.

3) Detta alternativ bör användas restriktivt utanför EU/EES då Sparbanken Syd inte kan garantera att ev. avgifter påförs av utländsk bank vilka kan komma att dras från uppdragsbeloppet.

4) Faktisk kostnad debiteras kund.

Betalning från utlandet

Det enklaste och snabbaste sättet att få en betalning från utlandet är att avsändaren sätter in pengarna direkt på ditt konto. För att få en insättning till kontot direkt från en avsändare i utlandet måste du meddela avsändaren ditt kontonummer i IBAN-format och BIC-adressen.

Om avsändaren inte lämnar korrekt information kan betalningen dröja eller inte alls nå dig utan istället returneras till avsändaren. Notera att nedanstående instruktion endast avser rena betalningar.

Ditt eget IBAN hittar du i Internetbanken under Konto - Kontovillkor, eller kontakta Telefonbanken Personlig Service 0411-82 20 82 eller något av våra kontor.

För betalning till Sparbanken Syd från utlandet

För att ta emot betalningar från utlandet måste du lämna följande uppgifter till avsändaren:

  • Namn och adress
  • Kontonummer i IBAN-format
  • Sparbanken Syds BIC-adress SPSDSE23

Vi råder dig att informera avsändaren ditt kontonummer i IBAN-format när du ska få pengar från utlandet. Du hittar dina egna kontonummer i IBAN-format under ”Kontovillkor” i Internetbanken. Gå till rubriken Konton, klicka på aktuellt kontonummer och välj sedan Kontovillkor.

Vi samarbetar med DNB gällande betalningar till och från utlandet. Betalningar från länder både inom och utanför EU kan kräva intermediär (förmedlande) bank. Ange vid dessa fall intermediär bank BIC DNBANOKK.

Money from abroad?

Make sure the remitter has the following information: 

  • Beneficiary: Name and address
  • IBAN account number: SEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Bank name: Sparbanken Syd
  • BIC: SPSDSE23

We advice you to inform the remitter to use your IBAN account number for payments from abroad. You can find the account number under “Kontovillkor” in your Internetbank.

If the remitter is unable to state the account in IBAN format the clearing number for Sparbanken Syd, which is 9570, must be stated in front of the account number, for example 95701251261278, or else the payment will be rejected.

For international payments Sparbanken Syd cooperates with Den Norske Bank (DNB Bank). If the remitting bank require information about our account holding bank, the BIC for DNB Bank, DNBANOKK, shall be stated as intermediary BIC.

Utländsk bankcheck

Om avsändaren istället väljer att skicka en bankcheck får du vara beredd på att vänta innan du får tillgång till pengarna. Utländska bankcheckar skickas oftast för inkasso. Att skicka en check för inkasso innebär att checken skickas med post tillbaka till den utställande banken som bekräftar om checken är giltig eller inte. Först därefter kan vi betala ut pengarna till dig. Beroende på i vilket land checken är utställd, tar ett inkasso minst 4 veckor att genomföra. Banken kan inte påverka handläggningstiden. Kostnad enligt gällande prislista, vilken gäller även om checken inte accepteras av utställande bank.