Ta hand om ett dödsbo

Dödsboets bankärenden och hur du gör. Råd och tips för att hantera bankärenden för en nära avliden person.

Ta hand om ett dödsbo

Vad gör jag som närstående när någon går bort? 

Mitt i sorgen efter ett dödsfall uppstår många praktiska frågor. För att hjälpa dig som närstående har vi sammanställt information om vad som händer med den avlidnes banktjänster och hur du hanterar den avlidnes bankärenden. Mer information kan du hitta på efterlevandeguiden.se

När vi får kännedom om ett dödsfall avslutas automatiskt nedanstående tjänster:

 • Bankkort
 • Betal- och kreditkort
 • BankID
 • E-faktura
 • Internetbanken, mobilbanken och telefonbanken
 • Sparbanksgiro
 • Swish

Om en dispositionsrätt för god man och förvaltare finns, så tas den bort.

Att börja med

Skaffa intyg för att sköta dödsboet
Om du är änka, änkling, barn eller närstående på annat sätt och ska ta hand om dödsboets bankärenden behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning, som du kan beställa hos Skatteverket, genom att ringa 0771-567 567. Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personer som finns. De efterlevande har rätt att gemensamt företräda dödsboet fram tills att bouppteckningen är registrerad. När du besöker banken behöver du ta med dig intyget så vi vet att du har rätt att företräda dödsboet.

Skriv en fullmakt om en person ska sköta dödsboet
Är ni flera dödsbodelägare, kan det vara praktiskt att låta någon av er vara representant för dödsboet eller om du är ensam delägare och vill låta någon annan representera dig. Den personen som ska representera dödsboet behöver en skriftlig fullmakt från dödsbodelägarna för att kunna sköta kontakten med banken. Fullmakten ska alltid visas upp i original. Använd gärna vår fullmakt för dödsbon som du hittar här på sidan, när ni vill att någon annan ska ta hand om delar av eller hela kontakten med banken.

Betala räkningar

Med vår kostnadsfria betaltjänst för dödsbo hjälper vi dig med att betala dödsboets löpande räkningar i upp till åtta månader efter dödsfallet eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. Uppdraget skickar du per post till Sparbanken Syd som tar hand om att betala räkningarna.

Genom vår betaltjänst för dödsbo kan kostnader för begravning och andra löpande utgifter ställda i den avlidnes eller dödsboets namn betalas. Exempel på löpande utgifter är hyra, el, telefon och hemtjänst.

Har dödsboet fått en utbetalningsavi i den avlidnes eller dödsboets namn kan den skickas för insättning på dödsboets konto. Utbetalningsavin skickas in tillsammans med räkningarna i betaltjänst för dödsbo. Skicka in avin i god tid, minst 10 dagar före siste utbetalningsdag.

Så här gör du:

1. Ladda ner och skriv ut Betalningsuppdrag från dödsbo och fyll i.

2. Skicka betalningsuppdraget tillsammans med räkningar och utbetalningsavier. Skriv nedan angiven adress på ett vanligt kuvert och skicka till banken. Glöm inte att sätta på porto på kuvertet. 
Sparbanken Syd
Att: Kundstöd Betala
Box 252
271 25 Ystad

3. När Sparbanken Syd fått in uppdraget betalar vi räkningarna efter kontroll och ett kvitto skickas till adressen som angetts på uppdraget under kontaktuppgifter. Du bör få kvitto inom 10 dagar.

4. Om uppdraget inte går att utföra på grund av exempelvis ofullständiga uppgifter eller att medel saknas på kontot kommer du att få hela uppdraget i retur med posten.

Bouppteckning

Kapital- och räntebesked
För att kunna göra en bouppteckning behöver du ett kapital- och räntebesked med uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder i banken på dödsdagen. Detta skickar vi ut till dödsboets adress i samband med att vi får kännedom om dödsfallet. Om den avlidne var gift och maken eller makan är kund hos oss skickar vi även en sammanställning för denna person. Är du sambo till den avlidne och behöver en sammanställning kan du beställa ett genom att kontakta vårt Kundcenter på 0411-82 20 00.

Inventera bankfack
Om den avlidne har ett bankfack har du och övriga dödsbodelägare rätt att tillsammans med anställd på banken göra en inventering av innehållet i bankfacket. Vid inventeringen upprättar den bankanställde ett protokoll över innehållet och lägger sedan tillbaka innehållet i facket. Underlag från inventeringen behövs vid bouppteckningen. Kontakta vårt Kundcenter på 0411-82 20 00 om du vill boka tid för inventering. 

Gå igenom dödsboets ekonomiska tillgångar och skulder
Delägarna ska gemensamt göra en bouppteckning som är en förteckning som visar vad den avlidne ägt och eventuella skulder.

Registrera bouppteckning hos Skatteverket
När bouppteckningen är klar ska den lämnas in till Skatteverket för registrering. När den är registrerad fungerar den som en legitimationshandling för dödsboet och arvet kan nu delas upp mellan dödsbodelägarna genom att göra ett arvskifte.

Dödsboanmälan
Om tillgångarna efter den avlidne endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan dödsboet få hjälp av kommunen att göra en dödsboanmälan. Den ersätter bouppteckningen och fungerar då som en legitimationshandling för dödsboet.

Arvskifte

Bodelning före arvskifte
Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska oftast en bodelning göras innan arvet kan fördelas. Om den avlidne i stället var sambo görs en bodelning endast om den efterlevande sambon begär det.

Hur ska arvet fördelas?
Ni som dödsbodelägare behöver besöka banken för att avsluta dödsboets konton och fördela arvet. För att det inte ska uppstå tveksamheter på hur arvet ska fördelas vill vi att ni gemensamt inför besöket på banken fyller i en handling på hur arvet ska fördelas, en arvskifteshandling. Ni kan välja att fylla i vår blankett för arvskifte, som finns här på sidan, eller ta hjälp av en annan person/jurist.

Vi samarbetar med Lexly som erbjuder juridiska tjänster online eller med jurist på telefon. Läs mer om Lexly här.

Finns det någon omyndig delägare ska han eller hon företrädas av en förmyndare eller god man. I de fall en dödsbodelägare är omyndig eller har förvaltare krävs det att överförmyndaren ger sitt samtycke till arvskifteshandlingen innan ni besöker banken. Samma gäller för den som har god man och är beslutsoförmögen att själv skriva på arvskifteshandlingen.

Besök banken för att avsluta konton

För att vi ska kunna betala ut pengar och fördela värdepapper till dödsbodelägare behöver du besöka något av våra kontor. Ta med dig nedan angivna handlingar som vi sedan vidarebefordrar till vår specialistgrupp.

Handlingar att ta med:

 • Ifylld och undertecknad arvskifteshandling i original.
 • Registrerad bouppteckning i original eller undertecknad dödsboanmälan.
 • Fullmakt dödsbo i original för ombud, om inte alla dödsbodelägare kan närvara eller om du som ensam dödsbodelägare vill skicka någon annan.
 • Testamente i de fall ett sådan vunnit laga kraft.

På banken:

 • Vi tar emot ert uppdrag om att avsluta dödsboets engagemang.
 • En specialistgrupp på banken tar hand om utbetalningen som sker inom 10 bankdagar. Finns det fonder och värdepapper kan uppdraget ta längre tid.
 • När vi utfört uppdraget skickas ett bekräftelsebrev till angiven kontaktperson för dödsboet.

Bra att tänka på:

 • Har dödsboet ett bankfack måste det tömmas och avslutas.
 • Samtliga lån och krediter måste lösas innan arvet kan fördelas.