Ta emot betalning för företag

Här har vi samlat några betaltjänster som passar just dig som företagare. Stort eller litet företag spelar mindre roll.

Betaltjänster - företag

Våra företagserbjudande kan anpassas utifrån storlek och komplexitet på ditt företag. De hjälper dig att förenkla din vardag och låter dig fokusera på det du är allra bäst på – nämligen din kärnverksamhet. Välj till de betaltjänster du har behov av som ligger utanför  företagserbjudandena. Läs mer om våra företagserbjudanden här

Spara tid med e-bokföring

Med e-bokföring förenklar du din vardag som företagare. Sparbanken Syd erbjuder SpeedLedger e-bokföring - ett bokföringsprogram online kopplat till ditt företagskonto.

Fakta

SpeedLedger e-bokföring är direktkopplat till Internetbanken. Det innebär att du alltid får med dig alla transaktioner från företagskontot in i bokföringen. Resultatet blir färdiga bokföringsförslag som du godkänner och bokföringen är klar!

Du slipper dubbelarbete som att först lägga upp dina betalningar i Internetbanken och sedan en gång till i din bokföring. Du sparar tid, minimerar risken för fel och förenklar din bokföring helt enkelt.

I tjänsten ingår fri bokföringsrådgivning vilket innebär att supporten svarar på frågor som rör din löpande bokföring.

Läs mer hos SpeedLedger.

Tilläggstjänster
 • Fakturering
  Skapa offerter, fakturor samt uppdatera ditt kund- och artikelregister. Med kundreskontran kan du följa upp obetalda fakturor och arbeta med krav- och påminnelsehantering samt räntefakturering.
 • E-dagsavslut
  Med tillvalet e-dagsavslut bokför du din dagskassa i ett enkelt formulär. Fyll i siffrorna från ditt kassaavslut, programmet sköter bokföringen automatiskt.
   
 • Autoavprickning
  Med autoavprickning matchas inbetalningar atuomatiskt mot dina skickade fakturor.
Kortbetalning - en lönsam service

Genom att ansluta företaget till Kortinlösen ger du dina kunder möjligheten att betala med kort. Det är bekvämt för kunden, ökar din omsättning och minskar risken för rån.

Fördelar med kortinlösen
 • Bra service gentemot kunderna.
 • Möjlighet till större omsättning.
 • Minskat kontantflöde och därmed mindre risk för rån.
 • Kontantavrundning, som ingår i Kortinlösenavtalet, minskar kontanterna och därmed deponering av dagskassor.
Så fungerar kortinlösen 
 • Kunden använder bankkort, betalkort eller kreditkort som betalningsmedel.
 • Företaget kan välja att ha ett fysiskt eller internetbaserat inlösenavtal.
 • Har du en fysisk terminal kan du sätta töminngstiden till varje dag efter stängning, summan av kortköpen sätts in på företagets bankkonto nästkommande bankdag. 
 • Serviceavgiften aviseras månadsvis i efterskott.
Kontantavrundning - En uppskattad service

När kunden betalar med bankkort och företaget har överskott på kontanter i kassan kan kunden erbjudas kontantavrundning med upp till 500 kronor. Företaget lägger till kontantavrundningsbeloppet till köpbeloppet och ger kunden hundralappar i kontanter.

Betala med kort

Du hittar våra kort för företag här.

​​Filöverföring

Tjänsten Filöverföring tillhandahålls av Pagero. Du som företagare tecknar avtal med Sparbanken Syd om att ha Filöverföring via internetbanken.

För att komma till filöverföringen loggar de anställda in som företrädare för det företag som har Filöverföring i internetbanken. Länken hittar du i internetbankens meny under Betala och överföra/Företagstjänster.

Fullmaktsval​
Det finns fyra fullmaktsval som ger företagets medarbetare olika slags behörigheter att hantera filer som sänds in med Filöverföring för fullmaktsgivarens räkning.

 • Endast ladda upp och läsa (behörighet att registrera betalningar samt ta del av återredovisning)​​​​​​
 • Endast signera och läsa (behörighet att verkställa och makulera betalningar samt ta del av återredovisning.
 • Ladda upp och signera (behörighet att registrera betalningar samt verkställa och makulera betalningar).
 • Signera, ladda upp och läsa (full behörighet)​​​
Kontanthantering

Dagskassor
Har ditt företag en kontantkassa behöver du lägga kontanterna i en värdepåse och deponera denna i en av de serviceboxar som Loomis tillhandahåller. Genom att använda tjänsten så frigörs tid från ditt företag och förbättrar personalens säkerhet. Avtal tecknas direkt med Loomis via www.loomis.se

 

Mobilbanken Företag

Du kan läsa mer om mobilbanken Företag här

Internetbanken Företag

Du kan läsa mer om internetbanken Företag här

Swish Företag

Läs mer om Swish Företag här.

E-faktura

Med den elektroniska fakturatjänsten E-faktura internetbank kan ditt företag snabbt och kostnadseffektivt skicka fakturor till kunder som sedan betalar enkelt med en knapptryckning via sin internetbank. Välj om du vill ha hjälp med hanteringen av fakturapresentationen av oss via Bankgirot eller om du själv vill hantera den via en CTD (Certifierad Teknisk Distributör).

Med elektroniska fakturor sparar ditt företag kostnader för porto och pappershantering. I internetbanken ser din kund fakturasammandraget och kan via en länk se den fullständiga fakturan. All överföring sker under hög säkerhet.

Enkelt för dina kunder

Dina kunder kan se e-fakturan genom att klicka på en länk i sin internetbank. Kunden godkänner fakturan för betalning med en knapptryckning och behöver inte knappa in till exempel långa referensnummer.

Detta gör att du uppnår 100 procent automatisk avprickningsfrekvens för dessa betalningar i din kundreskontra.

​Fördelar
 • Miljövänligt.
 • Ger möjlighet för företaget att ta emot fakturor digitalt i sin internetbank.
 • Företaget slipper avgifter som är kopplade till pappersfaktura.
 • Enkelt, företagets kunder kan se e-fakturan och enkelt godkänna fakturan i sin internetbank.
 • Företaget uppnår 100 % avprickningsfrekvens för e-fakturabetalningar i företagets kundreskontra.
 • Ger en automatisk ordermatchning.
 • Den höga fakturakvalitéten innebär att det blir färre frågor till kundtjänst.
 • Företagets fakturadata blir sökbar i systemen och uppföljningen av affärer förenklas.
 • Risken för bluffakturor minimeras.
Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningstjänst för betalning av fakturor, löner och skatter till bankkonton i Sverige. Den gör företagets utbetalningsrutiner enklare: förfallodatum bevakas automatiskt och betalningar görs på rätt datum. Leverantörsbetalningar hanterar endast SEK. För att kunna skicka leverantörsbetalningar behöver du någon form av kommunikationstjänst för att kunna göra överföringen från ditt affärssystem till internetbanken. Vi tillhandahåller Filöverföring i internetbanken som hjälper dig med detta. 

Fördelar med leverantörsbetalningar

 • Räntevinster  - Betalning sker rätt dag.
 • Kostnadsbesparingar - Ingen risk för krav- och dröjsmålsränta samt minskade pappersavgifter.
 • Tidsvinster - enkel matchning av debet- och kreditposter, automatisk avstämning av betalningar och en leverantörsreskontra för alla betalningar.
Löner

KI-Lön via Bankgirot

​Löner är en tjänst som hanterar utbetalningar av löner i svenska kronor till anställda. Tjänsten passar alla företag och organisationer med ett datoriserat lönesystem som vill förenkla löneutbetalningar och andra ersättningar till sina anställda.

 • Lönen kan sättas in på de anställdas bankkonton oavsett vilken bank de använder.
 • Betalningsuppdrag kan skickas dygnet runt.​
 • Makulering eller ändring av utbetalningsdatum går att göra för redan insända betalningsuppdrag.
 • Företagets administration minskar efterson systemet är digitalt och den administrativa delen med att skriva ut lönelistor försvinner.
 • Lönerna blir alltid disponibla på rätt dag – Bankgirot bevakar utbetalningsdagen.
 • Utbetalningen hanteras som lön och ränteberäkningen påbörjas från dag 1 istället för dagen efter som är fallet när man gör en vanlig kontoöverföring.

K/I Löner skickas via filöverföring till Bankgirot. Företaget behöver ha tjänsten Leverantörsbetalningar för att skicka uppdraget.

Lönelista i internetbanken

Lönelista i internetbanken är en löneutbetalningstjänst där företagen manuellt skapar egna lönelistor för hantering av utbetalningar av löner i svenska kronor till sina anställda. Tjänsten passar företag som är små eller medelstora.  

Utlandsbetalningar

Du kan läsa mer om utlandsbetalningar här.

Om P27 – en nordisk betalningsplattform

P27 (Nordic Payments Platform= NPP) är en ny nordisk betalplattform med målet att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar inom Norden. Istället för att varje land ska ha sina speciella banksystem med egna olika typer av betalformat tas ett nordiskt helhetsgrepp om saken. Projektet är initierat av de största bankerna i Sverige, Danmark och Finland.

Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att göra det möjligt att minska de hinder som finns idag när det gäller handel och annan finansiell interaktion mellan de nordiska länderna. När den nya lösningen är på plats, kommer handeln i Norden att påverkas på ett mycket positivt sätt. Den nya framtidssäkrade infrastrukturen kommer ge ökade möjligheter till snabbare anpassningar av nya tekniker och en ny gemensam standard för betalningar i Norden. Nya betalningstjänster, som kommer att fokusera på att förbättra säkerheten i betalningarna, öka transparensen och minska risken för bedrägerier, kommer även att vara möjligt i och med P27:s införande. Att hantera betalningar kommer att bli lättare och enklare för såväl privatpersoner som företag.

Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att tas i bruk stegvis, med början i Sverige och för SEK. Kommande länder att ansluta sig till plattformen är Danmark och Finland med DKK och EUR.

Inom Sparbanken Syd förbereder och anpassar vi våra betaltjänster och system för den nya betalplattformen.

ISO 20022 filformat blir standard

För att plattformen ska kunna fungera behöver alla länder använda samma filformat och därför kommer ISO 20022 att bli gällande standard. ISO 20022 kommer i framtiden att vara det enda filformat som används både för svenska och internationella betalningar.

Hur påverkas du som kund av den nya betalningsplattformen?

Privatkund:
Bytet till den nya betalplattformen kommer initialt inte att innebära större förändringar för dig som privatkund. Du kommer även i fortsättningen att betala dina räkningar till både bankgiro och plusgiro som vanligt. Swish kommer att fungera precis som idag och även utbetalningar av löner, pensioner och bidrag. Vissa förbättringar kommer att införas t.ex. kommer man att kunna skicka med en längre text i referensfältet och betalningarna kommer fram snabbare. På sikt kommer den nya betalplattformen innebära att nya tjänster kan introduceras.

Företagskund:
Företagskunder med filkommunikation kommer att behöva byta till det nya filformatet ISO 20022, eftersom all filkommunikation kommer att bygga på detta. Om du i dag använder Bankgirots format för betalningar inom Sverige, t.ex. Vecko-LB, Bankgiro Lön och BGMax, bör du förbereda en övergång till ISO 20022, då det kommer att ersätta det nuvarande filformatet. Företag som idag använder bankgironummer kommer kunna fortsätta göra det.

Exakt hur det här påverkar dig som kund beror på om du byggt egna lösningar för filhantering eller om du skickar dina filer via en ERP-leverantörs systemlösning. Har du byggt egna lösningar bör du kontakta din systemleverantör. Skickar du dina betalningar via en ERP-leverantör kommer du att påverkas mindre då ERP-leverantörerna håller på att anpassa sina program till det nya filformatet som ska gälla i framtiden.

Hur ser tidsplanen ut för implementeringen?

Den nya betalningsinfrastrukturen kommer att tas i bruk successivt och under flera års tid. Vi kommer fortlöpande och i god tid informera om kommande förändringar.

För mer information, läs på Svenska Bankföreningens sida