Spara - företag

Hitta rätt placeringsform

Vilken placeringsform som passar företaget bäst beror på hur mycket pengar som ska placeras, vilken risk du är beredd att ta samt hur länge företagets pengar kan vara bundna. Om du har stora tillfälliga rörelser på företagets bankkonto kan det vara bra att ha en kombination av Kontokredit och Penningmarknadskonto. Fonder och Aktieobligationer är två bra alternativ om du kan binda pengar under en längre tid.

Kort placering
Alltid ränta på tillgångarna

Vissa företag har stora tillfälliga rörelser på sitt bankkonto. Emellanåt kan saldot vara nära noll och månaden efter har saldot kanske stigit till flera hundra tusen kronor. För att du ska slippa bevaka kontot hela tiden kan en Kontokredit i kombination med Penningmarknadskonto vara en bra lösning.

Penningmarknadskonto
  • Pengarna finns alltid tillgängliga och du behöver inte flytta dem mellan olika konton för bättre förräntning.
  • Räntan på kontot relateras till den svenska penningmarknaden.
  • Avtalslösningen för kontot kan skräddarsys, såväl när det gäller in- som utlåning.
  • Kontot kan löpa med eller utan kredit.
  • Kan kombineras med andra tjänster på samma sätt som Kärnkonto Företag.
Lång placering

Om du kan binda pengar på längre sikt, och dessutom är beredd att ta lite risker, finns det goda avkastningsmöjligheter. Fonder och Aktieobligationer är två bra placeringsalternativ. Vad som passar företaget bäst beror bland annat på den aktuella skattesituationen. Kontakta våra rådgivare så går vi igenom möjligheterna.

LEI - ID-krav vid värdepappershandel

Enligt nya EU-regler behöver alla juridiska personer som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Fr.o.m. den 3 januari 2018 kommer alla företag och andra juridiska personer att behöva en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI). 

LÄS MER