PPM-Service

Varje år sätts 2,5 % av din inkomst av till premiepensionen. Det är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur du vill att den ska placeras. Ett aktivt val ger möjlighet till högre pension. Många upplever det dock som svårt och tidskrävande att själv välja. Därför erbjuder Sparbanken Syd tjänsten PPM-Service.

Fakta
 • Vi förvaltar ditt kapital utan att du behöver engagera dig.
 • Möjlighet till högre pension i framtiden.
 • PPM-Service inkluderar ett unikt efterlevandeskydd.
 • Du kan läsa mer om villkoren här: Villkor för grupplivförsäkring
Du väljer själv risknivå
 • PPM-Service Försiktig passar dig som vill ha en lägre risk. Fonden placerar merparten av sina tillgångar i svenska räntefonder.

 • PPM-Service Bas har en lägre risknivå och basportföljen innehåller i normalfallet en kombination av aktie- och räntefonder.

 • PPM-Service Offensiv har en högre risknivå, men kan ge större avkastning, och passar dig som har mycket lång tid kvar till pensionen.

 • PPM-Service Individuell passar dig som vill att fondportföljen ska ta hänsyn till din personliga livssituation.
Professionell förvaltning

Sparbanken Syd hjälper dig med aktiv förvaltning i samarbete med den oberoende fondanalytikern Indecap. Mellan 30 och 65 års ålder betalar du en förvaltningsavgift om 55 kronor per månad. Avgiften tas ut via autogiro.

Fördelar med PPM-Service

 • Professionell förvaltning.
 • Aktiv förvaltning har historiskt sett gett större avkastning.
 • Det ingår ett unikt efterlevandeskydd vilket innebär att om du går bort tillfaller pengarna dina efterlevande, vilket inte är fallet vid vanlig PPM-placering.
PPM-service via Indecap

De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Oavsett om du bekräftar ditt portföljval eller inte, så kommer Indecap löpande göra fondbyten i din fondportfölj. Du kommer också behålla ditt unika efterlevandeskydd som är knutet till dina premiepensionspengar. Har du väl en gång uppfyllt kriterierna för efterlevandeskydd har du kvar det så länge du är under 65 år och har denna tjänst.

Du kan göra bekräftelse av fondbyte på två olika sätt:

1. Via mobil med Indecap-appen och Mobilt BankID

 • Hämta BankID säkerhetsapp från AppStore eller Google Play.
 • Logga in i Internetbanken på din dator. Klicka på BankID>Hämta BankID och följ instruktionerna för att hämta ett Mobilt BankID till din mobil/surfplatta.
 • Ladda ner appen (sök på Indecap) och använd den tillsammans med ditt Mobila BankID.

Har du redan Mobilt BankID hoppar du över steg 1 och 2.


2. Via fondbytesblankett
Bekräftelse av portföljval går även utmärkt att göra med hjälp av Pensionsmyndighetens fondbytesblanketter. Du kommer få mer information när det är dags.