Förmögenhetsförvaltning

För dig som vill ha ut lite mer

Som kund inom Förmögenhetsförvaltning får du en rådgivare som är specialiserad på placeringsrådgivning. Din rådgivare lägger stor vikt vid att lyssna in vilka drömmar och behov som just du har och arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga avkastning utifrån dina förutsättningar. Eftersom din rådgivare arbetar med ett begränsat antal kunder garanterar vi en tillgänglighet och servicenivå utöver det vanliga.

Erbjudandet vänder sig till dig som vill ha en engagerad bankpartner som arbetar utifrån dina individuella drömmar och behov. Vårt mål är att få dina pengar att växa samtidigt som du med vår hjälp ska känna trygghet i allt som rör din ekonomi. Hos oss blir du en stor kund i en liten bank.

Vi erbjuder: 
 • Rådgivare specialiserade på förmögenhetsförvaltning.
 • Tillgång till team av specialister inom placeringar, pension och försäkring samt juridik.
 • Tillgänglighet och hög servicenivå.
 • Vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser med minst en miljon kronor i placeringsbart kapital.
 • Tillsammans med din din rådgivare sätter du ett ramverk för hur dina pengar ska placeras.
 • Aktieplaceringar, ränteplaceringar, alternativa placeringar.
 • Möjlighet till diskretionär förvaltning.

Klicka här för att komma till våra rådgivare.

Experthjälp vid olika livsskeden

Som kund inom Förmögenhetsförvaltning har du ett team av specialister knutna till din rådgivare för att vi ska kunna ge dig bästa tänkbara service. Våra specialister inom familjejuridik hjälper dig med juridiska frågor som kan uppkomma i olika skeden i livet. Som kund inom Förmögenhetsförvaltning ingår 30 minuters fri rådgivning med en av våra jurister.

Vi kan hjälpa dig med:
 • Gåvobrev
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Bodelning
 • Testamente
 • Bouppteckning och arvsskifte
 • Köpeavtal

Ta hjälp av våra specialister

Som kund inom Förmögenhetsförvaltning har du ett team av specialister knutna till din rådgivare för att vi ska kunna ge dig bästa tänkbara service. Våra försäkringsspecialister går igenom de lösningar du använder idag för att se om vi kan erbjuda alternativ genom våra samarbetspartners. Sparbanken Syd förmedlar försäkringar och pensionslösningar från en rad av marknadens ledande aktörer*.

Som privatkund kan vi hjälpa dig med:
 • Pensionsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Flytt av pensioner
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Barn- och ungdomsförsäkring
Som företagskund kan vi även hjälpa dig med:
 • Tjänstepensionsplan
 • Alternativ ITP “10-taggare”
 • Direktpension
 • Kompanjonsförsäkring
 • Försäkringar för nyckelpersoner
 • Gruppförsäkringar
 • Sjukvårdsförsäkringar
 • Avgångspension
 • Pensionspolicy
 • Placering av överskottslikviditet

* BNP Paribas Cardif, Danica Pension, Folksam, Länsförsäkringar,
Movestiv Liv & Pension, SEB Trygg Liv, Skandia, SPP, Storebrand,
Swedbank Försäkring.