Aktier och andra placeringar

Som kund i Sparbanken Syd kan du handla enskilda aktier och aktierelaterade värdepapper. Du lägger dina order via Internetbanken, Telefonbanken Personlig Service eller via din rådgivare på kontoret. Vi följer Stockholmsbörsens öppettider 09.00-17.30. För att öka säkerheten för dig som kund, och för oss på banken, måste du vara identifierad. Vi dokumenterar alla köp- och säljorder genom att spela in ditt samtal.

Aktierelaterade produkter som vi erbjuder:

Aktier
 • En aktie utgör en andel i ett företag.
 • När företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sitt aktieinnehav.
 • Aktieägare kan få sin avkastning på två sätt: som utdelning och genom kvarhållna vinster i bolaget vilka ökar aktiernas värde.
 • Ägaren kan när som helst sälja aktier eller andra värdepapper.
Certifikat
 • Ett certifikat är ett löpande skuldebrev med en löptid på maximalt ett år som ges ut av företag, statliga bolag, banker m.fl. för att låna pengar på kort sikt via banker, som i sin tur säljer dem vidare till placerare.
Aktieobligationer
 • En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter med obligationens trygghet.
 • Du får alltid tillbaka det nominella värdet på obligationsdelen på förfallodagen.
 • Aktiedelens avkastning är knuten till en eller flera marknader, en bransch eller andra tillgångar och avkastningens storlek beror på hur marknaden går.
 • Pengarna är aldrig bundna.
Warranter
 • En börsnoterad lång option som ger dig rätten till en del av värdeutvecklingen hos en underliggande tillgång, t.ex. aktier, korgar av aktier och olika index.
 • Warranter har en begränsad löptid då man kan köpa och sälja sitt innehav.
Handla själv

Med tjänsten Näthandelsdepå kan du själv administrera din handel med aktier och värdepapper via Internetbanken. Tjänsten öppnas på något av våra kontor.

Via Internetbanken får du också full överblick över aktiemarknaden och ditt innehav.

Prislista för våra värdepapperstjänster.

Börsinformation

Följ utvecklingen på dina placeringar. Du kan följa dina placeringar i vår Internetbank. I annat fall rekommenderar vi Aktiespararnas börsnyheter. Där du kan följa utvecklingen generellt. Du når sidan här

Både trygghet och möjligheter

Strukturerade produkter, är samlingsnamn för en sparform som kan kombinera olika finansiella instrument. En strukturerad placering kan exempelvis bestå av en obligation och en option för att skapa en placering med givna egenskaper. 

Strukturerade produkter ger stor flexibilitet där en investerare kan investera i många olika marknader och tillgångslag. Denna placeringsform kan ses både som ett alternativ och som ett komplement till mer traditionella sparformer.Strukturerade produkter ger stor flexibilitet där en investerare kan investera i många olika marknader och tillgångslag. Denna placeringsform kan ses både som ett alternativ och som ett komplement till mer traditionella sparformer.

Vi förmedlar olika typer av strukturerade placeringar med olika risk: Kapitalskyddade placeringar (tex Aktieindexobligationer), Autocalls och Sprinters samt hävstångsplaceringar, Hävstångscertifikat.

Avkastningsmöjligheten i strukturerade produkter är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under löptiden. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer om hur strukturerade produkter fungerar.

Marknadskurser

Nedan finns länkar till de olika bolagens sidor med marknadskurser.

Kurslista Carnegie

Kurslista Garantum

Kurslista Svensk Exportkredit

Prislista

Prislista för våra värdepapperstjänster.

Om risk

Precis som det mesta i vår omvärld omfattas även finansiella placeringar av olika risker. Innan du beslutar dig för att göra en investering i en strukturerad placering bör du därför noga sätta dig in i placeringsvillkoren och tillhörande riskfaktorer. Läs mer.

Följ utvecklingen på dina placeringar

Vi rekommenderar Aktiespararnas börsnyheter om du vill hålla dig uppdaterad med det senaste på börsen. Här finns allt ifrån vinnare, förlorare och börstemperatur till index och nyheter. Du når sidan här. Du finner också ytterligare information i vår Internetbank.

LEI - ID-krav vid värdepappershandel

Enligt nya EU-regler behöver alla juridiska personer som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. Fr.o.m. den 3 januari 2018 kommer alla företag och andra juridiska personer att behöva en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI). 

LÄS MERMarknadsInsikt

Läs senaste numret av vårt nyhetsbrev MarknadsInsikt för dig som är intresserad av sparande och placeringar. Du kan också anmäla dig för att prenumerera och allt det gör du här