Spara enkelt och hållbart

När du snabbt och enkelt vill komma igång med ett sparande och inte vill lägga alla äggen i samma korg.

Enkla och hållbara sparförslaget

Det enkla och hållbara sparförslaget ska fungera som en inspiration till dig som snabbt och enkelt vill komma igång med ett månadssparande eller placera ett mindre belopp sparkapital. Utgå från vilken risk du är beredd att ta och hur länge du vill spara. Fonderna förvaltar dina sparpengar enligt riktlinjer för hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning. För mer vägledning kring sparande och fonder använd gärna placeringshjälpen och stora sparkalkylatorn.

Kontosparande

Med ett vanligt sparkonto har du alltid tillgång till dina pengar och därmed en snabbt tillgänglig buffert. För dig som kan avvara pengarna en längre tid finns möjligheten att binda sparpengarna på fasträntekonto och därigenom få lite högre ränta.

Fonder

I en fond förvaltas dina och övriga andelsägares sparpengar av en eller flera fondförvaltare. Det finns olika typer av fonder som investerar i olika tillgångsslag. De vanligaste fondtyperna är aktiefonder, räntefonder och så kallade blandfonder som investerar i både aktier och obligationer. För att tydliggöra hur mycket risk du som sparare tar genom att sätta dina pengar i en viss fond så har fondbranschen enats om en sjugradig riskskala där 1 är lägst och 7 är högst.

För fullständig information om risker och kostnader läs alltid fondens faktablad (KIID).

Fullständig presentation

Se fullständig presentation över enkla sparförslaget samt fonderna här (pdf)