Hållbara placeringar

Hur ser ditt finansutsläpp ut? Om dina pengar placeras hållbart kan de göra en enorm skillnad för klimatarbetet och vårt jordklot.

Hållbara placeringar

Kanske är ditt sparande det som gör störst skillnad i kampen mot klimathotet.

Pengar är makt på flera olika vis. Pengar ger oss möjlighet att påverka och ditt kapital har en fantastisk förmåga att agera drivkraft för förändring. För är du fond- och pensionssparare är du i de flesta fall delägare i hundratals börsnoterade företag i helt skilda branscher. 

En genomsnittlig svensk ger genom sin konsumtion och livsstil upphov till ca 6,3 ton Co2 utsläpp/år. Vi är många som hörsammat uppmaningarna om att inte flyga så ofta och äta mindre kött men hur många har egentligen tänkt på att se över hur det egna fondsparandet och pensionskapitalet påverkar klimatet?

Vad är en hållbar fond?

Som en hållbar sparbank erbjuder vi så klart hållbara fonder som värnar om miljön och samhället. Hållbarhet är ett stort begrepp men i huvudsak bygger hållbar kapitalförvaltning på ett strukturerat arbetssätt där man satt ett visst ramverk för hur fondförvaltningen ska gå till.

De vanligaste verktygen för en fondförvaltare är exkludering, inkludering och påverkan.

  • Exkludering innebär att fondförvaltaren helt väljer bort bolag som arbetar inom vissa branscher eller bedöms ha för dåligt hållbarhetsbetyg utifrån internationella betygssättningar.
  • Inkludering innebär att fondförvaltaren i motsats till exkludering aktivt söker upp och investerar i bolag som är verksamma inom vissa branscher eller bolag som har ett framstående hållbarhetsarbete.
  • Påverkan innebär att fondförvaltaren engagerar sig som ägare och kontinuerligt för en aktiv dialog med bolagen om hur de kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Som fondsparare kan du enkelt kolla hur pass hållbara dina fonder är på Hållbarhetsprofilen.se som drivs av Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

Vårt fondutbud

Se alla våra fonder här.

Investera dina pengar hållbart

Faktum är att många av oss faktiskt kan göra en större klimatinsats genom att göra tydliga val i placeringen av dessa pengar än ifall vi neutraliserade alla utsläpp från vår mat och transporter. 300 000 kronor investerade i ett brett globalt aktieindex motsvarar nämligen delägarskap i verksamheter som släpper ut lika mycket Co2/år som en genomsnittlig svensk medborgare. Genom att göra valet att dina pengar istället ska investeras mer hållbart så kan du direkt sänka dessa utsläpp med upp till en sjättedel.

Behöver du hjälp?

Vill du inte leta själv kan du prata med oss så kan vi hjälpa till att hitta en lösning som passar dig bäst. Alla våra rådgivare är utbildade inom hållbara investeringar så du är i trygga händer.

Sparbanken Syds agerande enligt Disclosureförordningen

Läs mer om vårt agerande enligt Disclosureförordningen här