Att välja den bästa sparformen för dig

Ditt långsiktiga sparande passar bäst i en sparform som ger en bra avkastning och därmed en högre risk än ett sparkonto. På ditt sparkonto kan du spara till en semester, en buffert eller andra mer kortsiktiga mål och där det ska vara enkelt för dig att nå pengarna. På ett sparkonto finns ingen risk men heller inte så stor avkastning.

Har du frågor om ditt sparande så är du välkommen att kontakta oss - vi finns alltid nära dig.

5 vanliga frågor om fond- och aktiesparande

En aktie är helt enkelt en ägarandel i ett aktiebolag. Ifall du köper aktier i exempelvis AB Volvo så blir du alltså direkt delägare i företaget. Detta ger dig rätt till att rösta på Volvos årliga bolagsstämma och det ger dig också rätt att, ifall bolagsstämman beslutar om sådan, erhålla utdelning på dina aktier. Som aktieägare har du inga skyldigheter men du kan behöva ta ställning i frågor som deltagande i nyemission eller uppköpserbjudande. Värdet på dina aktier avgörs i förlängningen helt utav hur framgångsrikt bolaget är i sin affärsverksamhet. Äger du endast aktier i ett eller ett fåtal börsbolag blir ditt aktiesparande därmed väldigt beroende av hur det går för dessa företag.

För den som önskar en större riskspridning och vill ha ett bekvämare sparande där du inte själv behöver ta beslut kring en nyemission eller uppköpserbjudande så kan sparande i en fond passa bättre. En fond är en konstruktion där många sparare går samman och sätter in pengar. Fondens kapitalförvaltare använder sedan dessa pengar för att göra investeringar i syfte att skapa en god avkastning åt fondspararna. Vilken typ av värdepapper fondens förvaltare kan investera i styrs av fondbestämmelserna som är specifika för varje fond. Vanligt förekommande fondtyper är aktiefonder och räntefonder. Många fonder har också en uttalad inriktning att investera i en viss geografisk region eller bransch.

Den som sparar i breda fonder har en god riskspridning och sannolikheten för att förlora hela det investerade kapitalet är låg. Det man bör tänka på är att ju mer koncentrerarat ett sparande blir till en viss bransch eller ett visst land desto högre blir också risken för stora förluster ifall något negativt inträffar. I närtid har vi exemplet med investeringar i Ryssland som efter det ryska anfallskriget i Ukraina blivit näst intill värdelösa. Den här risken minskar man enkelt genom att sprida sitt sparande i fonder som investerar brett i olika länder och branscher. Därutav ordspråket att man inte ska lägga alla ägg i samma korg.

Man kan inte generellt säga att indexfonder har lägre risk jämfört med aktivt förvaltade fonder. Risken i en fond beror främst på vilka tillgångar fonden investerar i, och en räntefond har som regel lägre risk än en aktiefond.

Aktiefonder som placerar i ett visst land eller en viss bransch har som regel högre risk än en bred globalfond som investerar i bolag över hela världen. Ett enkelt sätt att bedöma risken i en fond är att titta på den sjugradiga riskskalan som presenteras i varje fondfaktablad. Ju lägre siffra desto lägre risk tar du med dina pengar. Riskbetyget utgår från hur fondens värde har rört sig under de senaste fem åren (den s.k. volatiliteten).

Fonders avgifter har stor betydelse för hur värdet på sparkapitalet utvecklas över tid. Men kom ihåg att börja i rätt ände och välja risknivå och inriktning på fonderna innan du kikar på avgifterna.

Vill du ha ett så enkelt sparande som möjligt som är långsiktig och om du kan tänka dig större svängningar i värde kan kanske en billig global indexfond fungera bra som bas i ditt sparande. En produkt man kan stoppa i byrålådan och glömma bort om man så vill.

Men det finns förvaltare som är aktiva och som lyckats slå index under många år trots lite högre avgifter. Kanske är det också så att du vill addera några nischade fonder till ditt sparande inom områden som förnybar energi, teknik eller hälsovård. Då är det kanske värt att betala lite mer för förvaltningen. Prata gärna med din rådgivare om skillnaderna mellan aktiv och passiv förvaltning och ta reda på vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Ja, ett tryggt sparande utan risk kan vara ett sparkonto i bank med insättningsgaranti. Baksidan av ett sparande utan risk är att man då också får en väldigt låg avkastning, ofta till och med lägre än den allmänna inflationen. På lång sikt innebär en så låg avkastning att dina sparade pengar succesivt tappar i köpkraft dvs du kan inte handla lika mycket för din 1000-lapp år 5 som du kunde göra år 1. Ett sparande utan risk passar därför bäst för buffertsparande eller när pengarna snart ska användas.