Med anledning av Coronaviruset får vi många frågor just nu. Läs mer här.

För dig som har företag

Här har vi samlat aktuell information som du kan ha nytta av just nu.

För våra företagskunder

Är du företagare och har frågor och funderingar kring din ekonomiska situation så kan du hitta aktuell information här. Du är så klart alltid välkommen att kontakta oss också om du har fler frågor.

Tips och råd till dig som företagare

Vår högsta prioritet är våra kunder. Vi vet att det finns oro bland våra företagskunder och har därför samlat en del information om vad du bör tänka på just nu på denna sida.

Vi rekommenderar också att du tittar in på verksamt.se som har aktuell och relevant information om läget just nu.
 

Åtgärder från regering och statliga myndigheter:

Korttidspermittering införs

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Om du har anställda och är hårt pressad, till följd av coronaviruset, kan du få ekonomiskt stöd i form av korttidspermittering. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.
Läs mer på Regeringen.se

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Karensdagen tas tillfälligt bort. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

För att ansöka om anstånd besök Skatteverket.se


Amorteringsbefrielse företag

Vi tror på långsiktiga kundrelationer och för de som har det tufft med likviditeten och har påverkats av coronasituationen, vill vi hjälpa till och ger er kunder möjligheten att ansöka om amorteringsbefrielse i 3 månader.

Vad innebär amorteringsbefrielse för mig som företagare?
Amorteringsbefrielse innebär att företaget, för en period (i detta fall 3 månader), betalar ränta på lånet medan amorteringen skjuts upp under avtalsperioden.

Vad krävs för att få amorteringsbefrielse?
Vi behöver en förklaring till varför du behöver amorteringsbefrielse och sedan gör vi en bedömning i varje enskilt fall.

Hur ska jag ansöka?
Fyll i formuläret i internetbanken som du hittar under Låna/Amorteringsbefrielse företagskund till följd av corona. Så snart vi har handlagt ditt ärende kommer du att få ett meddelande i din brevlåda i internetbanken.