Ram Mohan Bandi

"Jag uppskattar att banken intresserar sig för familjens situation och behov. Jag får ett snabbt, flexibelt och professionellt bemötande och det är mycket värt!"

Avståndet inget hinder för nöjd kund

Ram Mohan Bandi valde att bli kund i Sparbanken Syd trots avståndet mellan huvudkontoret i Ystad och bostaden i Kista utanför Stockholm, där han bor tillsammans med sin fru Swapna och deras son. När Ram skulle välja en ny bank var det viktigaste att banken ser till kundens behov och önskemål och kan ta snabba beslut. Allt detta fann han hos Syd Digital – det digitala rådgivningskontoret.

Ram och Swapna upplevde inte att de hade någon bra relation eller fick hjälp på ett personligt sätt av sin tidigare bank och inte heller av de banker de funderade på att flytta sina affärer till.

- Vi letade aktivt efter en bank som mer vände sig till familjer och där vi ville stanna länge och bygga upp en bra relation med, berättar Ram.

Personligt och professionellt

- För ungefär ett år sedan hörde jag talas om Sparbanken Syd och blev nyfiken. Jag ringde Syd Digital och pratade länge med min rådgivare Raluca som hjälpte mig och hade svar på alla mina frågor. Det var ett bra samtal och efter det bytte vi bank.

- Vi är väldigt nöjda! säger Ram med eftertryck. Vi sköter våra bankärenden via telefon och digitalt och får den hjälp och det stöd som vi behöver. Jag uppskattar att banken intresserar sig för mig som kund och ser till familjens situation och våra behov. Jag får ett snabbt, flexibelt och professionellt bemötande och det är mycket värt!

Relationer och människor viktigt

Ram och hans fru värdesätter människor och relationer. De är glada över att de har bra jobb, bra hem och kan köpa mat för dagen men de vill inte samla pengar på hög utan har som sin livsuppgift att hjälpa andra människor i nöd.

- Jag är mycket engagerad i hemlösa barn i Indien, där jag ursprungligen kommer ifrån. Det ger mig stor tillfredsställelse att få lov att bidra och även min fru Swapna är mycket engagerad. Vi samlar in pengar månadsvis genom en fond och skänker dem till en skola med 120 elever för barnens undervisning. Vi jobbar också med sociala medier och beskriver där vad skolan behöver hjälp med och hoppas att någon känner sig manad och vill hjälpa till.

- Jag gilllar tanken på en sparbank utan aktieägare som istället för utdelningar till ägarna ger tillbaka vinsten till samhället. Jag är glad att vi valde en bank som värdesätter relationer både i mötet med kunden och ur ett större samhällsperspektiv, avslutar Ram.